Sökning: "organisationssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet organisationssociologi.

 1. 1. HUR STÅR DET TILL MED VETERINÄREN? En kvalitativ intervjustudie om veterinärers upplevelser av sin sociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Mc Manus; [2021-02-17]
  Nyckelord :arbetsmiljö; stress; emotioner; organisationer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Studiens syfte är att undersöka veterinärers upplevelse och hantering av sin socialaarbetsmiljö. Upplevelser och hanteringen av dessa ses här som emotionella och socialaprocesser inom en organisation. LÄS MER

 2. 2. "Jag är bonden i schack" : En studie av medarbetares indirekta och direkta protester gentemot en hierarkisk organisationsstruktur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Carolina Sandgren; [2021]
  Nyckelord :Organizational sociology; management strategies; loyalty; protest; hierarchical organizational structure; Organisationssociologi; hanteringsstrategier; lojalitet; protest; hierarkisk organisationsstruktur;

  Sammanfattning : The aspiration of every organization is to collectively gather people in order to perform structured activities to fulfill its purpose. But what if there are circumstances within an organization that interferes with this? The thesis of this study is to scrutinize how employees experience their position in a hierarchical organizational structure, and what management strategies they use to direct and indirect protest against this structure. LÄS MER

 3. 3. Youth Aware of Mental Health, en utvärderande studie av det hälsofrämjande programmet YAM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl Harris; [2021]
  Nyckelord :organisationssociologi; organisationskultur; process-utvärdering; ledarskap; effektivitet; relationssymboler.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det är numera allmänt känt att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland barn och unga. För att motverka denna negativa trend görs samhälleliga satsningar i hälsofrämjande program. Youth Aware of Mental Health är ett sådant program, och verkar för att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och förebyggandet av suicid. LÄS MER

 4. 4. Trollkarlarna på Servicekontoren : En kvalitativ studie om Skatteverkets beslut att sluta lämna ut personbevis på servicekontoren från och med 15 maj 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olivia Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucracy; Organization; Public documents; Swedish tax-office; Digitizing; Gräsrotsbyråkrati; Organisationssociologi; Personbevis; Skatteverket; Digitalisering;

  Sammanfattning : Since the 15th of May 2017 one of Sweden’s biggest authorities ‘’Skatteverket’’ (the Swedish authority of taxes) has decided to stop handing out one specific document on all local service offices around the country. The document, called ‘’personbevis’’, is however a public document that everyone must have access to and that cannot, according to law, be denied a person. LÄS MER

 5. 5. Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filip Rehnström; [2019]
  Nyckelord :Professioner; Organisationssociologi; Tillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. LÄS MER