Sökning: "Press and communication sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden Press and communication sciences.

 1. 1. Ett kommunikativt dubbelspel: en kvalitativ studie om motstridiga värden i en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Trine Lökken; Elin Ekblom; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; extern kommunikation; kontroversiella branscher; spelindustrin; paradox; kvalitativ textanalys; motstridiga värden; vinstdrivande; ansvarstagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to increase the knowledge of how conflicting values within an organization are expressed in the external communication with the help of a text analysis. The study focused on two main communication channels: press releases and commercials that were analyzed with a rhetorical analysis of text and speech and a rhetorical analysis of visual messages. LÄS MER

 2. 2. Sociala Medier - Bara en massa issues?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Caroline Rågmark; Louise Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Issues Management; Sociala medier; Hållbarhet; CSR; Samskapande; Kommunikationsplanering; Proaktivitet; Transparens.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This case study aims to investigate how Arla responds to negative comments posted to their social media in order to gain knowledge of how they take into consideration Issues Management in their social media communication. Through a netnographic observation and two in-depth interviews with Arlas press- and media manager we gather empirical material. LÄS MER

 3. 3. När data och förtroende läcker - Dataintrång ur ett flerstämmigt perspektiv på kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joacim Zetterdahl; Oscar Lindén; [2019]
  Nyckelord :Dataintrång; kriskommunikation; timing; anseendekapital; netnografi; Equifax; den retoriska arenan; situational crisis communication theory; sociala medier; intressenters reaktioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain knowledge regarding how an organization communicates a data breach to their stakeholders via digital media, in order to identify which communicative factors that can be linked to positive and negative stakeholder reactions. The communicative factors that are studied in this paper in relation to Equifax data breach are crisis response strategies, timing & reputation capital. LÄS MER

 4. 4. Kriskommunikationens ändrade förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anders Olsson; Casper Radermacher; [2019]
  Nyckelord :Nyckelbegrepp: Kriskommunikation; sociala medier; image repair theory; retorik; Facebook; pressmeddelanden. Traditionell kommunikation. Modern kommunikation. Keywords: Crisis communication; social media; rhetoric; press release. Traditional communication. Modern communication.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har fördjupat oss inom ämnet kriskommunikation och hur denna bedrivs på den moderna dialogiska sociala mediekanalen Facebook kontra den mer traditionella monologiska formen av kommunikation via pressmeddelanden. Med Swedbanks kris gällande inblandning i penningtvättsskandalen 2019 som undersökningsobjekt har vi granskat hur kriskommunikationen bedrivs på ovanstående plattformar. LÄS MER

 5. 5. Steering discourses in a complex world

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mattias Pettersson; Karl Ågårdh; [2018]
  Nyckelord :Crisis communication; public relations; complexity; steering discourses; image repair; product recall; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to problematise if and how an organisation can steer discourses in a crisis situation. The study brings knowledge to the field of strategic communication from a single case study regarding a product recall made by a multinational corpora-tion. LÄS MER