Sökning: "Levercirros"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Levercirros.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter med alkoholbruksyndrom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Johansson; Amanda Derborn; [2020]
  Nyckelord :alkoholbruksyndrom; erfarenheter; kvalitativ studie; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund 63,5 miljoner människor i världen lever med ett alkoholbruksyndrom, vilket medför risker för uppkomst av somatisk sjukdom såsom cancer, levercirros och hjärt- och kärlsjukdom. Alkoholbruksyndrom är en samhällsfråga då det orsakar ökade samhällskostnader och ökat sjukvårdsbehov. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av vården hos patienter med Hepatit C

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kristina Kunosson; Melihate Glasoviku; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hepatit C; Patienter; Kvalitativ; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : ERFARENHETER AV VÅRDEN HOS PATIENTER MED HEPATIT C EN LITTERATURSTUDIE MELIHATE GLASOVIKU KRISTINA KUNOSSON Glasoviku, M & Kunosson, K. Erfarenheter av vården hos patienter med Hepatit C. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Att göra skillnad. Sjuksköterskors upplevelser av att bedriva sjuksköterskeledd mottagning för patienter med levercirros: En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; Specialistsjuksköterska; Teamarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med hepatit B och hepatit C upplever bemötandet av omvårdnadspersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Laestadius; Berfin Güven; [2019]
  Nyckelord :hepatitis B; hepatitis C; treatment; nursing; nurse; hepatit B; hepatit C; bemötande; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: In 2019, hepatitis is seen as one of the deadliest virus infections in the world and is seen as a global health problem. Hepatitis is a DNA-virus that can lead to chronic hepatitis and liver cirrhosis. LÄS MER

 5. 5. Superficial necrolytic dermatitis hos hund : kan leverpatologi förklara de uppkomna hudförändringarna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kira Casén; [2018]
  Nyckelord :superficial nekrolytisk dermatit; hepatokutant syndrom; etiologi; lever; patologi;

  Sammanfattning : Superficial necrolytic dermatitis (SND) är ett ovanligt tillstånd som främst drabbar äldre hundar. Tillståndet karakteriseras av hudförändringar på framför allt trampdynor, och hälta till följd av de smärtsamma förändringarna är vanligt förekommande. LÄS MER