Sökning: "Life science"

Visar resultat 1 - 5 av 1836 uppsatser innehållade orden Life science.

 1. 1. Using artificial intelligence to improvetime estimation for project management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Marcus Bonnedahl; [2024]
  Nyckelord :time estimation; ai; machine learning; project management;

  Sammanfattning : Time estimation is an important aspect in project management. Failure to make accurateestimates can lead to large consequences. Despite this, humans tend to make fairly inaccurateestimates when tasked to, often underestimating the time something will take substantially. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelser av att vistas på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Pontus Karlsson; Oscar Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :Elders; Emergency departments; Experiences; Nursing; Patients; Akutmottagning; Omvårdnad; Patienter; Upplevelser; Äldre.;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Gustafsson O & Karlsson P. Äldres upplevelser av att vistas på akutmottagning. Enlitteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att drabbas av en vårdrelaterad infektion : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Nina Bagiu; Maria Malmerfeldt; [2024]
  Nyckelord :Literature study; nursing; patient perspective; healthcare-associated infection; care science; Litteraturstudie; omvårdnad; patientperspektiv; vårdrelaterad infektion; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Introduction: In Sweden, approximately 57,000 people suffer from Healthcare associated infection (HAI) annually, of which half of the infections are estimated to be avoidable. This can lead to consequences such as extended treatment time, increased costs for the patient and increased patient mortality as well as increased care costs. LÄS MER

 4. 4. Kontroversiella ämnen i skolan: didaktik, utmaningar och ansvar : En uppsats om lärares reflektioner kring undervisning om kontroversiella ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Zoe Tomley; John Åberg; [2024]
  Nyckelord :Social science; Didactics; Civic education; Controversial issues; Sensitive issues; Teacher approach;

  Sammanfattning : This study aims to obtain a deeper understanding of upper secondary teachers’ didactical choiceswhen teaching about controversial or sensitive topics; and what the challenges and possibilities arewithin a subject. Controversial and sensitive topics are a part of our everyday life. LÄS MER

 5. 5. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Palmkvist; [2024]
  Nyckelord :Banker; den allmänna dataskyddsförordningen GDPR ; ekonomisk brottslighet; kundkännedom; penningtvätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER