Sökning: "Linda Holmen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linda Holmen.

 1. 1. Småföretagare och stress : En kvalitativ studie som syftar till att undersöka vad som kan stressa kvinnliga småföretagare i arbetet samt vad som kan tänkas kompensera eventuell stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Holmén; Linda Eliasson; [2015]
  Nyckelord :kvinnliga småföretagare; arbetsrelaterad stress; kontroll; krav; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sjukskrivningarna i samhället har ökat betydligt det senaste året. Stress i arbetet är en av orsakerna till detta och statistik visar att det främst är kvinnor som drabbas. LÄS MER

 2. 2. Skogsvårdsentreprenörer i norra Norrland 2009 : företagsbeskrivning och analys av kompetensens betydelse för planteringsresultat

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Linda Svedberg; [2011]
  Nyckelord :enkät; kvalitet; säsongsanställning; utbildning; arbetskraftsbrist;

  Sammanfattning : The number of silvicultural contractors has significantly increased in the last decades, and among its main clients are the forest companies. The purpose with this study was to describe the contractors that worked with planting in Norrbotten and Västerbotten in 2009 for Holmen Skog, Norra Skogsägarna, SCA Skog and Sveaskog and also examine if there was any correlation between the contractors’ competence and the quality in the planting they achieved. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt för skogssådd och plantering fram till röjning och första gallring : föryngringsmetodernas potential att uppfylla olika produktionsmål

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linda Magnusson; [2010]
  Nyckelord :tall; sådd; plantering; tillväxt; Pine; direct seeding; planting; growth;

  Sammanfattning : Holmen Skog nyttjar i stor utsträckning både sådd och plantering, varje år används sådd på omkring 20 % av föryngringsarealen. Företaget önskar sig dock mer kunskap om hur tillväxten skiljer sig åt över tiden mellan skogssådd och plantering. LÄS MER

 4. 4. Näsbyholm - parken och de närmaste omgivningarna ur ett historiskt och nutida perspektiv

  L3-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Klara Sunnerdahl; Kristina Gustavsson; Linda Åkerlund; Robert Simonis; Mia Blücher; [2007]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; landskapsarkitektur; landskapsvård; trädgårdsrestaurering; Näsbyholm;

  Sammanfattning : The goal of this work has been to search historical materials, to identify the park's historical development, to prepare proposals on measures and that work should be the basis for further research. The aim has been to train us in searching for and use of materials and to gain an understanding of the process of work with older plants. LÄS MER

 5. 5. Ombyggnation av nedlagd affärslokal till familjebostad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Linda Holsten; Lina Tolff; [2004]
  Nyckelord :Construction engineering; Hults Bruk Brukshandel Ombyggnation; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : I samhället Hults Bruk ligger en nedlagd brukshandel, från 1951, som idag fungerar som samlingslokal för de boende i området. Holmen Skog, som äger alla fastigheter i området, planerar nu för en ombyggnation av den gamla brukshandeln till familjebostad. LÄS MER