Sökning: "Linnéa Nyman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Linnéa Nyman.

 1. 1. Operational impact to a CHP plant from integration of a biofuel top cycle pilot unit : A case study of KV62, Linköping

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LINNÉA NYMAN; [2020]
  Nyckelord :CHP; combined cycle; renewable energy; flue gas condensation; biopower; pilot project; Kraftvärmeverk; förnybar energi; pilotprojekt; rökgaskondensering; biobränsle;

  Sammanfattning : The coming years are expected to bring multiple challenges for all actors within the energy sector. For the Swedish utility company Tekniska verken AB, one of the upcoming tasks is to adapt their energy technologies to enable renewable, plannable and efficient heat and power production. LÄS MER

 2. 2. Att skapa relation till rum : en fältstudie i Moskva med skissande som metod

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alva Lindau; Linnea Nyman; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; fältstudie; skiss; skissande; rumslighet; plats; Moskva; rum; relation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Using the Sustainable Development Goals to Facilitate Comprehensive Planning : A mapping of interlinkages between the targetsof Agenda 2030 and seawater desalination in Agadir, Morocco

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Douglas Lindén; Linnéa Nyman; [2018]
  Nyckelord :Water; Morocco; Agriculture;

  Sammanfattning : Freshwater scarcity is an issue with multiple origins, currently affecting a major part of theearths' population. Rapid urbanization, intensive agriculture, people growth and overconsumption leads to stress on freshwater resources; a concern that is expected to increase inthe future due to the impacts of climate change. LÄS MER

 4. 4. LOVA ATT JAG VAKNAR IGEN : En bloggbaserad litteraturstudie om hur kvinnor med depressiva symtom upplevt behandling med elektrokonvulsiv terapi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Fransson; Pernilla Nyman; [2018]
  Nyckelord :Blogg; Depression; Elektrokonvulsiv terapi; ECT; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression drabbar 25 procent av kvinnorna i Sverige. Det kan behandlas på olika vis. Elektrokonvulsiv terapi är en behandlingsform som används när symtomen är svåra. Sjuksköterskans roll är att se patientens behov och utifrån dem ge god omvårdnad där patienten kan känna sig förstådd. LÄS MER

 5. 5. Ingen kan allt, men alla kan något : - en studie om kunskapsöverföring i crowdsourcing team

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Oldberg; Linnea Nyman; [2015]
  Nyckelord :crowdsourcing; crowdsourcing team; team; social identity model of deindividuation effects; kunskapsöverföring; förtroende; socialt kapital;

  Sammanfattning : Att söka hjälp via allmänheten för att lösa problem har historiskt sett använts sedan länge,men först 2006 myntades begreppet crowdsourcing. Crowdsourcing är en modell där företagpublicerar problem som allmänheten erbjuds lösa. LÄS MER