Sökning: "Lotta Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Lotta Olsson.

 1. 1. “Educate me!” En undersökning av könsroller i ett podcastsamtal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lotta Olsson; Max Härstedt; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe aim of this study is to make an initial attempt at investigating how conversations between men and women are structured in Swedish podcasts. More specifically, it uses Conversation Analysis to investigate how gender roles are recreated in podcasts as a new media format. LÄS MER

 2. 2. Vem orkar vara på biblioteket? En studie om hur folkbibliotek arbetar med att särskilt uppmärksamma personer med utmattningssyndrom, en psykisk funktionsnedsättning.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Lotta William-Olsson; [2017]
  Nyckelord :ALM; burnout; critical disability theory; exhaustion syndrome; mental disabilities; libraries; library and information science; ABM; bibliotek; biblioteks- och informationsvetenskap; folkbibliotek; psykisk funktionsnedsättning; utmattningssyndrom.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : A section of the Swedish library act stipulates that libraries are to pay specific attention to people with disability. Exhaustion syndrome is a mental disability that in recent years has started to grow rapidly in numbers. LÄS MER

 3. 3. Klicka och läs vidare : En stilistisk analys av sex internetartiklar och deras klickrubriker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimmi Olsson; Martine Andersen; [2017]
  Nyckelord :stilistik; klickjournalistik; stilmarkörer; stildrag; klickrubrik; kommersialisering; inrikesnyheter; toppnyheter; MSN;

  Sammanfattning : En kommersialisering av hur nyheter förmedlas har skett på redaktionerna där de blivit beroende av en klickekonomi för att få inkomst. Artiklarnas fokus har bytt från objektiv nyhetsförmedling till uppseendeväckande rubriker som ska locka mottagaren till att klicka sig in på artikelsidan. LÄS MER

 4. 4. Lyrik som politik : en studie av dagsversen hos Lotta Olsson Anderberg och Caj Lundgren

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :John Sjösten; [2017]
  Nyckelord :Dagsvers Lotta Olsson Anderberg Caj Lundgren politisk lyrik tillfällighetspoesi litteratursociologi;

  Sammanfattning : This project revolves around the political part poetry that is printed in newspapers can have. It focuses on a Swedish tradition directly translated into “daily verses” where an author writes a political poem every day in a newspaper. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans bemötande påverkar mötet med sjukvården för HBTQ personer – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Roos; Lotta Olsson; [2016-06-07]
  Nyckelord :Homosexuell; lesbisk; HBTQ; gay; omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQ är ett paraplybegrepp som innefattar homosexuella, bisexuella,transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter, som har varit en stigmatiseradoch diskriminerad grupp i samhället. Öppenheten i samhället har ökat och lagliga rättigheterföljts. LÄS MER