Sökning: "Louise Gullberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Gullberg.

 1. 1. Gymnasieungdomars bedömningar av en person som förtalar genom sociala nätverk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Louise Gullberg; Pernilla Lindberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala bedömningar gör människor dagligen. Det klassiska sättet att studera attribution har varit att dela upp beteendet i inre och yttre orsaker. Informationsmängden påverkar bedömningen och kan spegla stereotypiska uppfattningar. Normer finns överallt i samhället och påverkar sociala bedömningar. LÄS MER

 2. 2. Gravida kvinnors kunskap om kostvanor, munvård och karies hos barn under 3 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Louise Gullberg; Shilan Mohammed; [2015]
  Nyckelord :Caries; diet; knowledge; oral care; oral health; pregnant women; preventive oral health measures; Förebyggande munhälsoåtgärder; gravida kvinnor; karies; kost; kunskap; munvård; oral hälsa;

  Sammanfattning : För en god uppväxt är barnets hälsa av stor betydelse och den orala hälsan är en del av den allmänna hälsan. Syftet med studien var att undersöka gravida kvinnors kunskap om kostvanor, munvård och karies hos barn under tre år. Metoden var kvantitativ och har genomförts med en enkät. LÄS MER