Sökning: "Mårten Pettersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mårten Pettersson.

 1. 1. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla en trovärdig och användbar webbapplikation : Spacefinder - Framtagning av en webbapplikation för uthyrning av förråd och andra förvaringsutrymmen.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mårten Bolin; Andreas Dietmann; Elvin Granat; Emelie Jönsson; Edvin Modigh; Erik Olausson; Ellinor Pettersson; Erik Sidén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapports syfte är att med stöd i teori och praktisk kunskap utveckla en webbapplikation för att besvara den aktuella frågeställningen, ”Hur kan en e-butik för annonsplatser designas för att den ska anses trovärdig hos besökarna och vara användbar med avseende på navigerbarhet, innehållets relevans och läsbarhet?”. En litteraturstudie genomfördes och teori sammanställdes för att utgöra en grund för utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Skolgårdens utformning och barns aktiviteter under raster – utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Mårten Bergman; Viktor Pettersson; [2013]
  Nyckelord :children; gender; interaction; playing; recess activity; school; schoolyard.; barn; genus; interaktion; lek; rastaktivitet; skola; skolgård.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi barns aktiviteter på skolgården under raster samt om skolgårdens utformning kan påverka barnens val av aktiviteter. Vi har valt att göra denna studie utifrån ett genusperspektiv. Tillvägagångssättet för insamlingen av empirin utgjordes av en fallstudie som innehöll en observation på en skolgård. LÄS MER