Sökning: "MIG-team"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet MIG-team.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av MIG-team

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Hansson; Vartineh Ibrahim; [2021-05-24]
  Nyckelord :MIG-team; Sjuksköterska; Intensivvårdssjuksköterska; Ledarskap; Erfarenheter; Uppfattningar; Attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårt sjuka patienter i tillstånd som kräver mer noggrann övervakning är en av de mest resurskrävande vårdformerna och den sker på intensivvårdsavdelningar. Inom den svenska sjukhusvården finns idag på de flesta större sjukhus Mobila Intensivvårdsgruppen (MIG). LÄS MER

 2. 2. RING MIG : En enkätundersökning om vårdavdelningssjuksköterskans upplevelse av att konsultera en mobil intensivvårdsgrupp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Bergsten; Hanna Linde; [2019]
  Nyckelord :MIG; mobil intensivvårdsgrupp; sjuksköterska; intensivvård; lidande; enkätstudie;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att mobila intensivvårdsgrupper (MIG eller MIG-team) kan förebygga och minska antal akuta larm, hjärtstopp och mortalitet bland patienter som vårdas på sjukhus. MIG-team har också bidragit till att arbetsmiljön för vårdavdelningssjuksköterskor har förbättrats och att de erhåller stöd i omhändertagandet av akut sjuka patienter tidigare. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att ingå i den mobila intensivvårdsgruppen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Ögren; Eric Tidfält; [2018]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; MIG; upplevelser; intervjustudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Intensivvårdssjuksköterskan som går på MIG-uppdrag bedömer och behandlar ofta svårt och kritiskt sjuka patienter. Upplevelsen hos dessa sjuksköterskor är litet forskat på varför syftet med studien var belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att ingå i den mobila intensivvårdsgruppen. LÄS MER

 4. 4. Vårdavdelningssjuksköterskors upplevelser vid kontakt med MIG-team. : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Lind; [2017]
  Nyckelord :MIG-team; upplevelser; sjuksköterskor; trygghet; stress.;

  Sammanfattning : Background: Mobile Emergency Teams (MET) consisting of an anesthetist and an intensive care nurses is a way of working in an emergency phase within the hospital organization. The purpose is to identify critically ill patients in care departments with the help of a nurse. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av den mobila intensivvårdsgruppen MIG-team och NEWS : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gudrun Nylén; Gabriella Persson; [2016]
  Nyckelord :Rapid Response Team; NEWS; nurse´s role; nursing experience; MIG-team; NEWS; sjuksköterskans roll; sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Västvärlden har hög medellivslängd vilket inte bara innebär att människor är friska utan att de också finns många som lever med svåra sjukdomar och stort lidande. I Australien startades den Mobila Intensivvårds Gruppen, MIG-team för att minska dödlighet av akut sviktande patienter, som sedan infördes runt om i världen. LÄS MER