Sökning: "Maja Karlberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Karlberg.

 1. 1. "Varför har vi inte tänkt på det innan?" : En empirisk studie om elevers metakognitiva samtal vid problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Fanny Andersson; Maja Karlberg; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; metakognitiva färdigheter; metakognitiva samtal; metanivå; problemlösning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Kan vi lösa problemet tillsammans?" : En systematisk litteraturstudie om samlärande i relation till matematisk problemlösningsförmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Maja Karlberg; Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; metakognition; problemlösning; samlärande; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka elevers utveckling av matematisk problemlösningsförmåga i relation till samlärande. I studien har 13 vetenskapliga artiklar inkluderats och lästs samt analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER