Sökning: "Malin Hall"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Malin Hall.

 1. 1. Är Indonesiens demokrati konsoliderad? : En kvalitativ fallstudie 23 år efter Suhartos fall.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Hall; [2021]
  Nyckelord :Democracy; democratic consolidation; Linz and Stepan; Indonesia;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the state of Indonesia’s democracy 23 years after the fall of Suharto. By applying a qualitative case study, that uses Linz and Stepans maximal definition of democratic consolidation as the theoretical framework, an analytical scheme is operationalized and developed to answer the research questions. LÄS MER

 2. 2. “No big boobs? I’m out”. En kvalitativ studie av mäns och kvinnors bemötande på streamingplattformen Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; Emma Lundberg; [2019-05-10]
  Nyckelord :Twitch.tv; genus teorier; Butler; Hall; streamer; tittare; gaming; gender studies; viewers;

  Sammanfattning : The internet has expanded greatly, revolutionising almost every aspect of communication and creating so far unseen interactions and social networks. It’s a space where people can connect, get access to otherwise unseen knowledge and explore new hobbies with others. LÄS MER

 3. 3. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Tegmar; [2019]
  Nyckelord :gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Sammanfattning : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. LÄS MER

 4. 4. Bussparkering inomhus i Hall kontra utomhus på Bussvärmeramp : Energiutmaning - ett arbete för hållbar förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Malin Lindberg; [2016]
  Nyckelord :learning organization; bus depot; payback-time; bus heating ramp; bus parking; LCC; change management; learning; interview.; Lärande organisation; bussdepå; parkering av bussar; payback-tid; LCC; bussvärmeramp; bussparkering; förändringsarbete; lärande; intervju.;

  Sammanfattning : Stockholms läns landsting är en demokratiskt styrd organisation där en av huvuduppgifterna är att länets invånare får tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. Trafikförvaltningen i Stockholm ansvarar för att utveckla och förvalta kollektivtrafiken. LÄS MER

 5. 5. Går det att finna sin identitet på en backpackerresa? : "Har man brett ut sina vingar är det svårare att hitta vart man ska landa"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Malin Fuchs Torrång; Elin Strandell; [2016]
  Nyckelord :travel motives; identity; cultural meetings; resemotiv; identitet; kulturmöten;

  Sammanfattning : Resandet har blivit en självklarhet i det moderna samhället där mötet med nya kulturer och människor är viktiga beståndsdelar. I och med detta har backpackerresor blivit ett vanligt förekommande fenomen där människor väljer att resa under längre tid till platser längre bort. LÄS MER