Sökning: "Maria Emilsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Emilsson.

 1. 1. INGO:s växande roll i fredsbyggnadsprocessen: En empiriskt grundad utvärdering av Jonathan Goodhands teori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Emilsson; [2010]
  Nyckelord :Maximalist; Minimalist; Capacity Building; Goodhand; Local Ownership; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to discuss the growing participation of international non-governmental organisations (INGO) in peace-building operations and if their growing participation can be combined with their non-party mandate in conflict areas. The discussion is based on Jonathan Goodhand’s theory which is a critique of the minimalist and maximalist strategies. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmoderskap: en analys av den förbjudna formen av assisterad befruktning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Emilsson; [2010]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The theme of this essay is surrogate motherhood. This is the practice whereby one woman carries a child for another woman. The other woman and her partner are called the commissioning couple. When the surrogate mother has given birth, the child is handed over to the commissioning couple. LÄS MER

 3. 3. Black July: En etnisk majoritets attack på en etnisk minoritet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Emilsson; Katarina Ahlner; [2008]
  Nyckelord :Sri Lanka; Black July ; Inbördeskrig; Etnisk Konflikt ; Horowitz; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår avsikt är att i denna uppsats utifrån Donald L. Horowitzs teori om etniska konflikter, förklara varför etniska majoriteter attackerar etniska minoriteter. Vi utför en fallstudie av Sri Lanka och av händelserna innan juli 1983 dvs. det som ledde fram till upploppet, ?Black July?. LÄS MER

 4. 4. Himlen är oskyldigt blå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maria Emilsson; Eva Jeppesen; [2007]
  Nyckelord :Tonårsfrigörelse; Ungdomar; Missbruk; Utanförskap; Riskzon;

  Sammanfattning : Denna sociologiska uppsats behandlar några faktorer som kan påverka ungdomar, som i sin tur kan leda till ett utanförskap. Under tonårsfrigörelsen genomgår ungdomar en fas, då de kan riskera att bli beroende av exempelvis alkohol eller droger. Detta kan i sin tur leda till att de kan hamna utanför samhället. LÄS MER