Sökning: "Maria Grahn"

Visar resultat 6 - 7 av 7 uppsatser innehållade orden Maria Grahn.

 1. 6. Utformning av hamnområdet i Arvika : stadsbild och offentliga miljöer

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Lindström; [2007]
  Nyckelord :stadsbyggnad; hamnområde; stadsbild; stadsbyggnadselement; parkkaraktärer; offentliga miljöer;

  Sammanfattning : The harbour in Arvika is closed down and the industry that has been established in the area is now beeing wound up. A deepened comprehensive plan for the area is under progress in the municipality. LÄS MER

 2. 7. Att lyssna på barn i kontexten av barnrättigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Grahn; Emma Jacobsson; [2004]
  Nyckelord :Artikel 12; barnchecklista; barnrättigheter; FN: s Barnkonvention; lyssna;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om barnrättigheter och främst om den rättighet som barn har att få sina röster och åsikter hörda.... LÄS MER