Sökning: "Mark Johnson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Mark Johnson.

 1. 1. Ett hål i känseln : Om språkupplevelsens fenomenologi i Ann Jäderlunds författarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Osvald Wiklander; [2019]
  Nyckelord :Ann Jäderlund; phenomenology; cognitive poetics; affect theory; George Lakoff Mark Johnson; Maurice Merleau-Ponty; Gilles Deleuze Felix Guattari; Vimpelstaden; Som en gång varit äng; Blomman och människobenet; I en cylinder i vattnet av vattengråt; Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze and interpret a number of central works – Vimpelstaden (1985), Som en gång varit äng (1988), Blomman och människobenet (2003), I en cylinder i vattnet av vattengråt (2005) and Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009) – by the Swedish poet Ann Jäderlund (1955-) in the context of phenomenology and affect theory. The analysis consists of three chapters and proceeds chronologically with technical scrutinies of separate phases of Jäderlund’s œuvre – from the aphasic-like treatment of established phraseologies in Vimpelstaden and frozen expressions of the botanical discourse in Som en gång varit äng, to the uncanny focus on perceptual patterns as such in her later works. LÄS MER

 2. 2. En läsning av kroppen i Franz Kafkas dagböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Johanna Katharina Nothroff; [2018]
  Nyckelord :Franz Kafka; Kafka; dagbok; dagböcker; Tagebuch; Tagebücher; diaries; Maurice Merleau-Ponty; George Lakoff; Mark Johnson; The embodied Mind; James Giles; Bodily Theory and Theory of the Body; Psycholinguistics; Psykolingvistik; kropp; kroppsteori; jaget; självet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fighting for the Podium : Translating metaphors and metonymies in Formula 1 Racing

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Maria Görl; [2017]
  Nyckelord :Translation; metaphors; metonymy; structural metaphors; Formula 1; sports language; English; Swedish.;

  Sammanfattning : This essay researches metaphors and metonymy in motorsports language, mainly investigating strategies for translating the structural metaphors RACING is WAR and RACE POSITIONS are RESOURCES and analyzing the results through both a quantitative and qualitative approach. The material for the research was selected parts of former Formula 1 driver Mark Webber’s autobiography, Aussie Grit: My Formula One Journey (2016). LÄS MER

 4. 4. Alternativhantering vid miljöbedömning : En studie av miljökonsekvensbeskrivningar upprättade för detaljplaner i Blekinge län

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linus Johnson; [2016]
  Nyckelord :MKB; miljökonsekvensbeskrivning; alternativ; alternativhantering; miljöbedömning;

  Sammanfattning : Alternativhanteringen beskrivs vara ”hjärtat” i miljökonsekvensbedömning. Med alternativ kan en diskussion ske om det bästa sättet att uppnå ett projekt eller plans syfte för att minimera den miljöpåverkan som medförs. LÄS MER

 5. 5. La metáfora conceptual en el contexto político : Un análisis de la traducción al inglés de las metáforas conceptuales utilizadas por Hugo Chávez en la Asamblea General de las Naciones Unidas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Romanska språk

  Författare :Ingrid Eriksson; [2015]
  Nyckelord :metáfora conceptual; traducción; Hugo Chávez; Organización de las Naciones Unidas; ONU;

  Sammanfattning : El objetivo de este trabajo es analizar la traducción al inglés de cuatro metáforas conceptuales utilizadas por Hugo Chávez en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta investigación es realizada mediante un análisis cualitativo que se basa en la teoría de la metáfora conceptual formulada por George Lakoff y Mark Johnson en 1980. LÄS MER