Sökning: "Mats Alm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mats Alm.

 1. 1. Boksamtalet som en enhet : En kvalitativ studie om sex elevers uppfattningar omboksamtalets påverkan på läsförståelse och läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Glemme; Mats Alm; [2022]
  Nyckelord :boksamtal; textsamtal; läsförståelse; läslust; läsmotivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka sex elevers uppfattningar om boksamtal, med fokuspå deras läsförståelse och läslust. Detta görs inom ramen för läsprojektet 16-årsboken påKullagymnasiet i Höganäs och utifrån boksamtal om ungdomsboken Bergtagen avCamilla Sten (2020). LÄS MER

 2. 2. Litteracitet, små barn och ipad : en fallstudie av ett barnbiblioteks användande av ny teknik i en läsfrämjande kontext

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Hanna Agebjörn; Mia Nilsson; [2013]
  Nyckelord :ALM; library and information studies; children’s library; literacy; reading promotion; new technology; tablet; ipad; sociocultural perspective; affordance; artefact; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; barnbibliotek; litteracitet; läsfrämjande; ny teknik; surfplatta; sociokulturellt perspektiv; interaktionserbjudande; artefakt; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Reading and literacy in relation to technology development and a changing media landscape is an area of current interest, not least because several studies show that Swedish children´s reading abilities are decreasing. The aim of our study is to gain a deeper insight into how a new technical tool can be used and comprehended in a reading promotion activity in a library context. LÄS MER

 3. 3. Studenters brist på disciplin? : Innehållsanalys av bibliotekariestudenters examensarbeten under 2000-talet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mats Blomberg; [2011]
  Nyckelord :vetenskapssociologi; bibliotekarieutbildning; innehållsanalys; examensarbeten; biblioteks- och informationsvetenskap; bibliometri; ABM; library and information studies; ALM; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how the field of library and information science is constituted in 580 theses written between 2000-2010, by library and information science students at the three Swedish universities Borås, Uppsala and Lund. Furthermore, I investigate how the findings from the three universities differ from each other and how the results as a whole can be understood in relation to libraries and librarianship as fields of practice. LÄS MER

 4. 4. Hur kunden blir till företagets säljare med word-of-mouth marknadsföring - En fallstudie av företaget Apple och produkten iPod

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Louise Alm; Martina Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :mediebrus; word-of-mouth marknadsföring; buzzmarketing; relationsmarknadsföring och varumärkeslojalitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: ”Hur kunden blir till företagets säljare med word-of-mouth marknadsföring – en fallstudie av företaget Apple och produkten iPod” Författare: Louise Alm och Martina Bengtsson Handledare: Jesper Falkheimer och Mats Heide Problem: Det existerar ett mediebrus på marknaden idag med alla företag som slåss om konsumenternas uppmärksamhet. Traditionell marknadsföring med TV-reklamer, tidningsannonser och liknande räcker inte längre till för att nå igenom detta brus. LÄS MER