Sökning: "Migraine disorder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Migraine disorder.

 1. 1. STRATEGIER SOM PERSONER MED MIGRÄN ANVÄNDER FÖR ATT HANTERA SINA VARDAGSAKTIVITETER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Rutgersson; Anna-Lena Snickars; [2019-06-03]
  Nyckelord :Migraine disorder; strategies; activities of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för migrän är 10 % hos män och 17 % hos kvinnor i Sverige. Migrän är en neurologisk sjukdom med symptomer som illamående, kräkningar, överkänslighet mot ljud och ljus och kognitiva svårigheter. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om hur migrän påverkar personers dagliga liv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fredrik Göthlin; Vesal Kariminejad; [2018]
  Nyckelord :Experience; knowledge; management; migraine; overview; Hantering; kunskap; litteraturstudie; migrän; upplevelse;

  Sammanfattning : Migrän är en relativt vanlig kronisk och neurologisk sjukdom, som vanligtvis kännetecknas av en återkommande och episodisk huvudvärk vilket också kan inkludera illamående, ljus- och ljudkänslighet. Syftet var att beskriva upplevelser av migrän och dess påverkan på personers dagliga liv. LÄS MER

 3. 3. Botulinumtoxin A mot kronisk migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Johan Hillerhag; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudvärk är ett mycket vanligt tillstånd och det finns en mängd olika varianter av huvudvärk. Huvudvärk kan delas upp i primär och sekundär huvudvärk. Vanliga primära huvudvärksvarianter är spänningshuvudvärk och migrän. LÄS MER

 4. 4. Migrän: En osynlig sjukdom : En litteraturstudie om icke-farmakologiska metoder vid migränanfall hos vuxna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jonna Andersson; Marianne Gaviola Poblete; Christina Volioti; [2014]
  Nyckelord :Health promotion; migraine; non-pharmacological methods; prevention; Hälsofrämjande omvårdnad; icke-farmakologiska metoder; migrän; prevention;

  Sammanfattning : Migrän är en återkommande, anfallsvis huvudvärk som räknas till en av de 20 mest handikappande sjukdomarna i världen. Det är sjuksköterskans ansvar att främja hälsan hos patienter med migrän genom att upplysa om sjukdomen och informera om vilka icke-farmakologiska metoder som kan verka mot migrän. LÄS MER