Sökning: "Mikael Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Mikael Olsson.

 1. 1. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Björn Billefält; Mikael Olsson; [2019]
  Nyckelord :anställd; CSR; företag; intressent; kommunikation; business; communication; employee;

  Sammanfattning : I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. LÄS MER

 2. 2. Pairs Trading, Cryptocurrencies and Cointegration : A Performance Comparison of Pairs Trading Portfolios of Cryptocurrencies Formed Through the Augmented Dickey Fuller Test, Johansen’s Test and Phillips Perron’s Test

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Mikael Jurvelin Olsson; Andreas Hild; [2019]
  Nyckelord :Cointegration; Statistical arbitrage; Cryptocurrency; Pairs trading; Algorithmic trading;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the performance and process of constructing portfolios of cryptocurrency pairs based on cointegrated relationships indicated by the Augmented Dickey-Fuller test, Johansen’s test and Phillips Peron’s test. Pairs are tested for cointegration over a 3-month and a 6-month window and then traded over a trading window of the same length. LÄS MER

 3. 3. Gör er redo för generation Z! : Olika aspekter inom motivation för den nya arbetskraften

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elina Olsson; Tilda Zerat; [2018]
  Nyckelord :Generation Z; motivation; ledarskap; motivationsfaktorer; organisationsutveckling; motiverande arbete; företagskultur; generationsskillnader; yngre generationer;

  Sammanfattning : Författare: Elina Olsson & Tilda Zerat Handledare: Hans Wessblad Examinator: Mikael Lundgren Kurs: Företagsekonomi III – organisation, examensarbete (kandidat), 15 hp, 2FE78E   Titel:                                                         Gör er redo för generation Z! – Olika aspekter inom motivation för den nya arbetskraften Problemformulering: Vad motiverar generation Z i arbetslivet? Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga vad som motiverar generation Z i arbetslivet. Metod: Deduktiv ansats med en kvalitativ och fenomenografisk analys. LÄS MER

 4. 4. Framtagning och implementering av arbetssätt för utveckling av kostnadseffektiva reservdelar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Olsson Mikael; [2018]
  Nyckelord :Product development; design-to-cost; cost-efficient; spare parts;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts som en del av civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads Universitet i samarbete med Valmet. För Valmet är försäljning av reservdelar är en vital del av deras totala affär. LÄS MER

 5. 5. Framställningen av kalla krigets Sovjet: : En kvantitativ och en kvalitativ analys av historieläroböcker mellan åren 1986 till 2012

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Andersson; Robin Fornell-Olsson; [2017]
  Nyckelord :Cold War; Sovjetunionen; history textbooks; democracy; communism; eastern bloc; qualitative textual analysis; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : In this Bachelor Thesis The Writers Aim To investigate the portrayal of the Soviet Union in the cold war. This portrayal is investigated using two different approaches, one qualitative and one quantitative. The qualitative method examine, through a textual analysis, the portrayal of the Soviet Union in two schoolbooks produced in different years. LÄS MER