Sökning: "Militant Islamism"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Militant Islamism.

 1. 1. UNITED BY FAITH, DIVIDED BY …? A comparative content analysis on the splintering of the Islamic Terrorism Movement

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Lidqvist; [2019-12-06]
  Nyckelord :al-Qaeda; Islamic State; Hamas; Terrorism; Militant Islamism; Fragmentation; Content Analysis;

  Sammanfattning : Through a qualitative comparative content analysis, this thesis sets out to describe currentsplintering within the Islamist terrorist movement – a noteworthy change given previous intergroup tolerance. The comparison is made between al-Qaeda, Islamic State, and Hamas. LÄS MER

 2. 2. Preventing Radicalization in Prisons: A comparative analysis of the Danish and Swedish Prison and Probation Service's counter-radicalization strategies within prisons.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Christiansen; [2017]
  Nyckelord :deradicalization; life-course and developmental criminology; militant islamism; prison; radicalization; rehabilitation; violence; violent extremism;

  Sammanfattning : It is important to direct resources to effective evidence- and value-based counter-radicalization strategies, especially within prisons. With the increasing threat of violence and terror from various violent extremist groups, such as Daesh, the focus on prisons should be intensified. LÄS MER

 3. 3. Al-Shabaab i Somalia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axel Nelson; Adam Arnell; [2014]
  Nyckelord :al-Shabaab; al-Qaida; Somalia; fredsprocess; islamism; Neumanns variabler; Jarstads dilemman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter Barré regimens fall 1991 kom de södra och centrala delarna av Somalia att regeras av lokala rövarband och klanrebeller. Parallellt bildades den islamska unionen al Ittihad al Islam (AIAI) som politisk motpol till den internationellt sammansatta övergångsregeringen bland annat FN och Afrikanska Unionen understött skapandet av under mitten av 1990talet. LÄS MER