Sökning: "Mimmi Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Mimmi Eriksson.

 1. 1. Att vårda patienter med blodsmitta : -Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Eriksson; Carolina Nelson; [2019]
  Nyckelord :Blodsmitta; Erfarenheter; Kunskap; Sjuksköterska; Vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta finns över hela världen, de vanligaste är HIV, hepatit B och hepatit C. I världen lever omkring 320 miljoner människor med hepatit B eller C och cirka 30 miljoner med HIV. LÄS MER

 2. 2. Förändring genom tvång : Gemensamma faktorers betydelse för motivation och behandlingsutfall hos individer som tvångsvårdas till följd av missbruk

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mimmi Särén; Linnéa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det glömda våldet : - En kvalitativ studie om samhällsarbetares erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emanuella Bunyemen; Mimmi Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Algoritmisk handel - en kartläggning av risk, volatilitet, likviditet och övervakning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mimmi Elofsson Bjesse; Emma Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Algorithmic Trading; High Frequency Trading; Volatility; Liquidity; MiFID II;

  Sammanfattning : As technological changes have revolutionized the way financials assets are traded today, algorithmic trading has grown to become a major part of the world's stock markets. This study aims to explore algorithmic trading through the eyes of different market operators. LÄS MER

 5. 5. Februarirevolutionen : Den ryska februarirevolutionen skildrad i 1917 års dagspress i Sverige och Finland

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mimmi Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay I will compare three different newspapers and take a closer look at how they reported the different events during the Russian February Revolution in 1917. I will start in March 1917 and look at articles written during that time and investigate what the newspapers wrote most about. LÄS MER