Sökning: "Miriam"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet Miriam.

 1. 1. Hästtjejen och Konststudenten : En kritisk diskursanalys av styckmördare i två svenska lokaltidningar och Expressen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emil Karlsson; Miriam Larsson Sposito; [2019]
  Nyckelord :CDA; Critical Discourse Analysis; Expressen; Nerikes Allehanda; Arbetarbladet; Murder; Gender studies; The Chivalry Hypothesis; Perpetrator; CDA; Kritisk diskursanalys; Expressen; Nerikes Allehanda; Arbetarbladet; Styckmord; Genus; Chivalry-hypotesen;

  Sammanfattning : This study was conducted with the motive to analyze and demonstrate the differences and similarities of three Swedish newspapers’ coverage about two different murders. The main focus of the study was to compare and contrast the newspapers’ descriptions of one male and one female murderer. LÄS MER

 2. 2. Better Safe than Sorry : Boosting Workplace Safety with Interactive Textiles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Miriam Gaissmaier; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite various safety regulations and procedures, work accidents remain a significant problem in the global process industry as well as the Swedish steel industry. In order to address personal safety and safety culture, wearable alert systems based on Internet of Things (IoT) technology were prototyped and tested with steel workers in iterative workshops following the Constructive Design Research approach. LÄS MER

 3. 3. “Olika personal hanterar olikasituationer olika” : En studie om hur pedagoger i fritidshemmetbemöter elever vid rutinsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Bäckman; Miriam Öberg; [2019]
  Nyckelord :yrkesprofession; förväntningar; fostran; omsorg; utveckling; lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra bemötandet av elever vid samlingar och måltidssituationer. Vi har använt oss av kvalitativ intervju och kvalitativ observation som metod för att nå kunskap om hur verksam personal i fritidshem samspelar med elever vid rutinsituationer. LÄS MER

 4. 4. "Får jag gå om om jag blir underkänd?" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar och hantering av elevers känslor kring nationella prov i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Adam Danielsson; Miriam Elmgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Avpolitiseringspolitik- en diskursanalys av Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Miriam Gomez Lattes; Beata Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Malmö; jämställdhetsintegrering; diskurs; Fastighets-och gatukontoret; Förskoleförvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ABSTRACT Vi har i denna uppsats velat undersöka om två av Malmös förvaltningar, Fastighet- och gatukontoret och Förskoleförvaltningen samt stadens politiker, de som var verksamma vid antagandet av Utvecklingsplanet för jämställdhetsintegrering 2011-2020, utgått från en specifik förståelse av jämställdhet samt undersöka om denna förståelse sammanfaller i någon övergripande diskurs. För detta har vi utgått från förvaltningarnas årsanalyser från 2016 till 2018, några intervjuer med tjänstepersoner i de berörda förvaltningarna samt själva utvecklingsplanet. LÄS MER