Sökning: "Mobile Storage Units"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mobile Storage Units.

 1. 1. Exploring Collaborative Mobile Storage Units in the Humanitarian Supply Chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Jacob Karlsson; Björn Sanders; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian Logistics; Humanitarian Supply Chain Management; Logistics; Warehouse; Mobile Storage Units; Disaster Management Cycle; Public Warehouse; Bangladesh; Syria; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative single case study on the United Nations Logistics Cluster with the purpose to explore the usage of collaborative Mobile Storage Unit (MSU) warehouses in terms of determining their activities’ and decisions’ connection to the disaster management cycle, as well as their challenges’ connection to the contextual factors of the humanitarian supply chain (HSC). It attempts to answer questions (1) What are the collaborative MSU activities and decisions throughout the phases of the disaster management cycle? and (2) How do humanitarian contextual factors influence challenges to collaborative MSU activities and decisions in humanitarian logistics?. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av förvaringsenhet för transport av bearbetningsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Eric Bergh; Ludwig Niklasson; [2019]
  Nyckelord :product development; construction; storage unit; transport unit; CNC; AGV; manufacturing; produktutveckling; konstruktion; förvaringsenhet; transportenhet; CNC; AGV; bearbetning;

  Sammanfattning : Brodit är en producerande industri som utvecklar utrustning för mobila enheter där konstruktion, bearbetning, montering och försäljning av produkter förekommer. För att optimera bearbetningsprocessen vill Brodit införa automatiserade system som standardiserar hantering, transport och installation av CNC-verktyg. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av inlagring samt plockning med hjälp av digitalisering hos ett tillverkande företag

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :John Juhlin Engqvist; Martin Wallin; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; Identifieringssystem; Lean; Affärssystem; Digitala verktyg; Lager; Plockning;

  Sammanfattning : Med denna rapport vill författarna för detta examensarbete redogöra för hur ett tillverkande företag skulle kunna använda digitala verktyg vid deras inlagring och plockning. Författarna har tittat och även presenterat olika lösningar för att kunna få in digitala hjälpmedel i företagets dito hantering. LÄS MER

 4. 4. Conceptual Design of AM Container for “3D-Printer Cloud” Close to Customer Site : Plant-in-the-box

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Vincent Sidenvall; [2016]
  Nyckelord :Plant-in-the-box; Vertical Workshop; Distributed manufacturing; Modular manufacturing; Mobile manufacturing; Additive manufacturing;

  Sammanfattning : This is a master thesis about the Plant-in-the-box concept. The master thesis is to develop initial requirements and an initial layout to further investigate the concept. LÄS MER

 5. 5. Design of Autonomous Low Power Sensor for Soil Moisture Measurement.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/ElektroniksystemTekniska högskolan

  Författare :Zubair Ahmed; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Drought is the most severe disaster compared to other disasters in human civilization and their impacts are serious which can cause hungur, thrist, food shortages, loss of livestock directly effects the human life. The main objective of this project is to develop an early warning system (EWS) [3] for drought indices by using wireless sensor networks (WSNs) which is the only way forward for an on-site monitoring and validation of locally defined drought indices [3]. LÄS MER