Sökning: "Nya Wermlands-Tidningen"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Nya Wermlands-Tidningen.

 1. 1. När Mumin kom till stan : En kritisk diskursanalys av insändare i en lokaltidning gällande etableringen av ett Muminland på Skutberget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Snäll; Robin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Muminlandet; Nya Wermlands-Tidningen; Skutberget; Karlstads kommun; kritisk diskursanalys; varumärke; Word-of-mouth;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på hur diskursen kring det planerade Muminlandet i Karlstad såg ut på lokaltidningen Nya Wermlands-Tidningens insändarsidor. Skutberget är idag en plats för bad, friluftsliv och motion. Under 2017 presenterade Karlstads kommun en förstudie om en eventuell etablering av ett Muminland på platsen. LÄS MER

 2. 2. Objektivitet inom sportjournalistik : En kvantitativ innehållsanalys om hur lokalpress porträtterar sitt största idrottslag i jämförelse med rikstäckande press

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jacob Berg; Viktor Algurén; Oscar Walldén; [2019]
  Nyckelord :Nya Wermlands-tidningen; Aftonbladet; Färjestad; innehållsanalys; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Objektivitet inom sportjournalistik : En kvantitativ innehållsanalys om hur lokalpress porträtterar sitt största idrottslag i jämförelse med rikstäckande press

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jacob Berg Bergqvist; Viktor Algurén; Oscar Walldén; [2019]
  Nyckelord :Nya Wermlands-Tidningen; Aftonbladet; Färjestad; Innehållsanalys Nyhetsvärdering.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. 99 år i arbetarrörelsens tjänst - vad hände sen? - En studie om vad som skedde med Värmlands Folkblad då den köptes upp av Nya Wermlands-Tidningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elias Andersson; Marc Skogelin; [2018-09-07]
  Nyckelord :Värmlands Folkblad; VF; Nya Wermlands-Tidningen; NWT; Uppköp; Ägarkoncentration; Kommersialisering; Kvantitativ innehållsanalys.; Värmlands Folkblad; VF; Nya Wermlands-Tidningen; NWT; Acquisition; Market concentration; Commercialization; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the acquisition of the newspaper Värmlands Folkblad by their largest regional competitor affected the content of the news in Värmlands Folkblad. These effects are studied by examining the subjects, the places and the actants that are represented in the news, before and after the acquisition. LÄS MER

 5. 5. Bild som bild i en föränderlig mediebransch? : En kvantitativinnehållsanalys om spetskompetens och multikompetens

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Patricia Ståhl; Marielle Dahlström; [2017]
  Nyckelord :Multijournalistik; bildjournalistik; multikompetens; fotografer; multijournalister; lokaltidning;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Mediebranschen i dag är under förändring bland annat till följd av att tidningar blir allt mer koncernstyrda och ekonomifokuserade. Därmed förändras anställningsformerna på många tidningar från att vara inriktade på spetskompetens till att inriktas mot multikompetens, detta för att spara in pengar på resurser. LÄS MER