Sökning: "PLA-plast"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet PLA-plast.

 1. 1. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 2. 2. 3D-Printed Geodesic Luneburg Lens Antenna With Novel Patch Antenna Feeding

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elin Berglund; Sandis Freimanis; [2021]
  Nyckelord :Luneburg lens; patch antenna; geodesic; transformation optics; 3D-printing;

  Sammanfattning : With the roll out of new technologies and the worldbecoming more connected, there is a rising demand for higherbandwidth and new frequency bands. To meet the demand,higher frequencies are used in new communication systems.Higher frequencies come with the need for new antenna designsand one promising type of antenna is the lens antenna. LÄS MER

 3. 3. Airwasher : Luftrening med hjälp av växter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Oscar Bendrik; [2018]
  Nyckelord :Luftrening; luftfuktare; luftrenare;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet omfattar en designprocess innehållande, litteraturstudier, intervjuer, observationer, marknadsundersökning, idégenerering, fokusgrupp, utvärdering och kommunikation. Syftet var att vidareutveckla en luftrenare/luftfuktare kallad Airwasher för företaget Växt och Miljödesign. LÄS MER

 4. 4. OSICS Blot Washer : Automation of the Western Blot Washing Process

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Lukas Hennicks; Gustav Osswald; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s life science laboratories it is common to analyzeproteins using a method called the Western Blot process.With the process an image can be obtained and analyzedto determine the presence of specific proteins. As of todaythe process is commonly done by hand. This means thatevery 5-15 minutes a scientist manually changes a liquid. LÄS MER