Sökning: "Jens Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jens Andreasson.

 1. 1. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 2. 2. Lättsamhet på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Kronqvist; Sofie Seldén Andréasson; [2019]
  Nyckelord :Arbetslivsbalans; Högengagemang; Offentlig sektor; Lättsamhet; Företagskultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka och få ökad förståelse för hur anställda inom offentlig sektor upplever sina förutsättningar att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. En fallstudie har gjort inom en offentlig organisation där semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER

 3. 3. Nobelvägen: En stadshuvudgata

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tim Bergqvist; Jens Andreasson; [2015]
  Nyckelord :Norra Sorgenfri; Nobelvägen; Malmö; Gaturum; Trafikplanering; Livability; Urban Kvalitet; Urban Design; Gestaltning;

  Sammanfattning : Nobelvägen, en stadshuvudgata i området Norra Sorgenfri, Malmö, samt ett biltrafikanternas Mecka. En fyrfilig asfaltshinna breder ut sig i ett område som kan liknas vid den, en gång, utopiska tanken om människan i en stadsmiljö porträtterad som ännu en mekanisk varelse. LÄS MER

 4. 4. Talande vid datorspel : Vilken roll har engelskt tal vid datorspel för utvecklingen av ungdomars muntliga produktion?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jens Andreasson; [2014]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; datorspel; fritidsengelska; språkdidaktik; VOIP;

  Sammanfattning : This study aims to find possible effects from the use of Voice over internet protocol software together with computer gaming on young adults English output. The study also tries to find effects of media usage on output and if there exists differences between boys and girls. LÄS MER

 5. 5. Public Company Accounting Oversight Board : A forced change to the auditing profession

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Jens Pettersson; Johan Andreasson; [2006]
  Nyckelord :Auditing profession; PCAOB; Sarbanes-Oxley Act;

  Sammanfattning : I samband med revisionsskandaler i USA så infördes ett nytt kontroll organ för revisorer, Public Company Accounting Oversight Board. De har syftet att kontrollera att revisorer som arbetar med klienter som lyder under Sarbanes-Oxley Act efterföljder de nya reglerna. LÄS MER