Sökning: "Perceived Quality"

Visar resultat 1 - 5 av 1605 uppsatser innehållade orden Perceived Quality.

 1. 1. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Nyckelord :pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Sammanfattning : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. LÄS MER

 2. 2. Perception of B2B Relationships; A Gut Feeling? : A multiple case study on the consumer's perception of relationship success, and the underlying factors influencing trust, commitment, and satisfaction

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Michaela Antonsson; Nathalie Jarekvist; Fanny Söderhielm; [2022]
  Nyckelord :B2B relationships; relationship quality; relationship success;

  Sammanfattning : Background: The success and quality of B2B relationships have been researched for decades. Relationship success carries many definitions, but prior literature lacks depth in how it is achieved. Relationship quality is often determined through three pillars: trust, commitment, and satisfaction. LÄS MER

 3. 3. Drivers of Negative Customer Engagement : A quantitative study testing a model of negative customer engagement and its proposed antecedents

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Månsson Ludwig; Hempel Ossian; [2022]
  Nyckelord :Perceived justice; Customer engagement; Negative customer engagement; Negative disconfirmation; Cognitive appraisal theory;

  Sammanfattning : Abstract Purpose - The purpose of this study is to extend the current understanding of NCE and its antecedents. Design/methodology/approach - A deductive approach was used to confirm the proposed model of NCE using structural equation modeling. LÄS MER

 4. 4. Reglerna om revisorsrotation och inverkan på revisionskvalitet : För-och nackdelar med revisorsrotation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Aydin Muhamed Ismail; Mahdi Ramazani; [2022]
  Nyckelord :Auditor s independence; auditor rotation; audit quality; auditor s competence; Revisorns oberoende; revisorsrotation; revisionskvalitet; revisorns kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett obegränsat revisionsuppdrag förmodas ha en negativ inverkan på revisionskvaliteten. I syfte att stärka revisionskvaliteten infördes reglerna om revisorsrotation. Genom att begränsa uppdragstiden förmodas revisorsrotation stärka revisorns oberoende vilket i sin tur har en positiv inverkan på revisionskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Upplevd kvalitet kopllat till dynamik och hörstyrka i inspelad musik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Oliver Lennartsson; [2022]
  Nyckelord :Ljudteknik; Dynamik; Hörstyrka;

  Sammanfattning : Prior research has shown that music that are more limited in the dynamic range are perceived to have lowerquality than music that are less limited. In this study quality perception connected to the use of limitation andaudio level in recorded music is examined. LÄS MER