Sökning: "Permanenta inkomsthypotesen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Permanenta inkomsthypotesen.

 1. 1. En välutbildad befolkning med höga inkomster: det största hotet mot ett lands ekonomi? : En studie om ålderns, utbildningens och inkomstens påverkan på skuldkvoten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Moa Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Hushållens skuldsättning; finansiell stabilitet; skuldkvot; livscykelhypotesen; permanenta inkomsthypotesen;

  Sammanfattning : Den stigande skuldsättningen bland svenska hushåll utgör idag det största hotet mot den finansiella stabiliteten i landet. De åtgärder som vidtagits för att minska de risker förknippade med den höga skuldsättningen har främst riktats mot unga hushåll och hushåll med lägre inkomster. LÄS MER

 2. 2. Hushållens konsumtionsbeteende- En ekonometrisk studie om makrovariablers påverkan på hushållenskonsumtion i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Angelina Mattsson; Adriana Milicevic; [2015]
  Nyckelord :Hushållens konsumtionsbeteende;

  Sammanfattning : Hushållets konsumtion står för två tredjedelar av BNP-tillväxten och kan därför ses sommotorn i den svenska ekonomin. Eftersom den utgör en sådan stor andel av BNP leder det tillatt konsumtionsförändringar får en stor betydelse för ett lands ekonomi och är viktiga attgranska. LÄS MER

 3. 3. Driver hushållens skulder konsumtionen? : En jämförande studie av Sverige, Norge, Danmark och Finland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Anton Holmstedt; Jesper Thomasson; [2014]
  Nyckelord :hushållens skuldkvot; privat konsumtion; tidsserieanalys; skuldsättning;

  Sammanfattning : The consumption levels in Sweden, Denmark, Finland and Norway have been rising fo r the last decade. Even after the financial crisis of 2008, consumption levels continued their upward trend, regardless of the recession. LÄS MER

 4. 4. Hushållens skuldsättning och den privata konsumtionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Nilsson; [2013]
  Nyckelord :hushållens skuldsättning; privat konsumtion; tidsserieanalys; permanenta inkomsthypotesen; överskuldssättning; Business and Economics;

  Sammanfattning : In recent years, household debt levels among the industrialized countries have increased heavily. The Swedish central bank has had concerns about this increase and its macroeconomic effect. Partly this is due to the fact that private consumption might have been inflated by borrowed money. LÄS MER

 5. 5. Asymmetriskt konsumtionsbeteende vid räntesättningen - En jämförande ekonometrisk studie för Sverige respektive USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Josefson; [2009]
  Nyckelord :ränta; Permanenta inkomsthypotesen; Livscykelhypotesen; Euler ekvationen; Asymmetri; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ekonometriskt undersöka möjligheten till ett asymmetriskt konsumtionsbeteende vid en ändring av räntan med utgångspunkt från livscykelteorin. Detta skulle kunna innebära att en sänkning av räntan leder till en högre konsumtion men en höjning av räntan leder till en mindre minskning av konsumtionen. LÄS MER