Sökning: "Position teori"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade orden Position teori.

 1. 1. Tjejer som slåss - En kvalitativ studie av tjejers erfarenheter kring fysisk våldsutövning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Lundström; Najma Salad; [2023-01-25]
  Nyckelord :girls violence; girl fights; gender; sociology of emotions; femininity;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att skapa en djupare förståelse kring tjejers fysiska våldsanvändning, med fokus på motiv till användandet av våld, hur det påverkat tjejernas sociala position samt orsaker de själva anser ligga till grund för våldsanvändningen. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga tjejer som hade erfarenhet av att använda fysiskt våld. LÄS MER

 2. 2. Spel - en fet bonus för samhället? : Legitimering av spelande i Svenska Spels reklamserie ”Världens svenskaste spelbolag”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefine Karlsson; Sebastian Sääker; [2023]
  Nyckelord :Advertising; Legitimation strategies; Gambling; and Gambling addiction; Reklam; Legitimeringsstrategier; Spelande och Spelberoende;

  Sammanfattning : Today, many people in Sweden suffer from gambling addiction, and gambling advertising is one of the contributing factors to people becoming addicted. The purpose of the study is to critically analyze how gambling advertising legitimizes gambling, in this case, Svenska Spel's commercials. LÄS MER

 3. 3. Idealisk praktik och verksamhetens villkor : behandlingsassistenter inom SiS särkilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jimmy Hedlund; Alexander Bertolone; [2023]
  Nyckelord :Yrkesroll; SiS; tvångsvård; ungdomsvård; behandlingsassistent;

  Sammanfattning : The study has illustrated how treatment assistants within Statens institutionsstyrelses (SiS) special residential homes for young people portray a professional approach together with how they viewed their possibilities and limitations based on their professional role. The collection of data has taken place through a qualitative method in the form of interviews with the use of structural analysis for processing empirical data. LÄS MER

 4. 4. Mobila bibliotek : en återvändande trend

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mattias Renström; Pär Östling; [2023]
  Nyckelord :Biblioteksutveckling; institutionell teori; isomorfi; mobila bibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain knowledge about the resurging trend of the mobile libraries and their current position within the Swedish public libraries. The study is designed as a qualitative study and semi-structured interviews are used as method. LÄS MER

 5. 5. Elevhälsa-ett tillsammansarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefine Liljekrantz; [2023]
  Nyckelord :Elevhälsa; elevhälsoteam; hälsofrämjande; multiprofessionell; samarbete;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien förväntas bidra med kunskap om hur samarbete i elevhälsoteam kan gestaltas och framhålla vilka faktorer som främjar samarbete i elevhälsoteam. Genom ökad kunskap och förståelse kan bättre förutsättningar skapas för att hantera utmaningar och för att utveckla ett fungerande samarbete. LÄS MER