Sökning: "Post Hoc Construction"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Post Hoc Construction.

 1. 1. Om Efterkonstruktioner – Drömmar, Anekdoter och Hemligheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jonathan Wanér Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Post Hoc Construction; Dreams; Anecdotes; Secrets; Impression Management; Storytelling; Narrative Selection; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis seeks a sociological explanation of how and why thirteen interviewees told and constructed the telling of their dreams, anecdotes and secrets. Using Erving Coffman’s theories about impression management, this thesis was able to show how the interviewees prepared their telling of dreams, anecdotes and secrets via post hoc circumstances. LÄS MER

 2. 2. ANBUD ELLER SKAMBUD : Tre studier om ändringar och tilläggsarbeten som uppstår i samband med entreprenadupphandlingar till en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Ramqvist; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :Procurement; public sector; time overruns; cost overruns; ÄTA; contractual precision; contractual space; contract management; negotiation; incomplete design; documentation; budget; accounting; follow-up; partner opportunism; transaction costs; Upphandlingar; offentlig sektor; tids- och kostnadsöverskridanden; ÄTA-arbeten; avtalsprecision; avtalsutrymme; kontraktsstyrning; förhandling; ofullständig projektering; dokumentering; budget; redovisning; uppföljning; partner opportunism; transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Upphandling är en central del för att styra statliga resurser och hur de allokeras. Syftet är att förklara avtalsprecision av komplexa byggentreprenader. För att uppnå syftet kommer vi att studera byggprojekt där upphandlingar är utvecklade. Studie 1 besvarar en teoretisk hypotes om att stora projekt skapar fler ÄTA-arbeten. LÄS MER

 3. 3. En kontextuellt varierande uppfattning av sexuella trakasserier: : En kvantitativ studie om genusidentitetens roll i bedömningen av sexuella trakasserier i skolmiljön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofia Härd; [2016]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; genusidentitet; the social construction of reality; skolmiljö; attitydmätningar; uppfattningar; vinjettfrågor;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka bedömningen av en situation som inbegriper sexuella trakasserier med genusidentitetens betydelse som central aspekt. En stor andel av den tidigare forskningen berör sexuella trakasserier på arbetsplatser, organisationer och liknande verksamheter. LÄS MER