Sökning: "Profilering av hemsidor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Profilering av hemsidor.

 1. 1. Towards Realistic Datasets forClassification of VPN Traffic : The Effects of Background Noise on Website Fingerprinting Attacks

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Christoffer Sandquist; Jon-Erik Ersson; [2023]
  Nyckelord :Data collection; Website fingerprinting; dataset; traffic analysis; VPN; encrypted traffic; machine learning; deep learning; network measurements; twitch; Datainsamling; Profilering av hemsidor; dataset; trafikanalys; VPN; krypterad trafik; maskininlärning; djupinlärning; nätverksmätningar; twitch;

  Sammanfattning : Virtual Private Networks (VPNs) is a booming business with significant margins once a solid user base has been established and big VPN providers are putting considerable amounts of money into marketing. However, there exists Website Fingerprinting (WF) attacks that are able to correctly predict which website a user is visiting based on web traffic even though it is going through a VPN tunnel. LÄS MER

 2. 2. Attraktiva arbetsgivares profilering : En diskursanalys om attraktiva arbetsgivares employer branding inom ingenjörsbranschen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Öhrberg Nyberg; Lovisa Bodin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 2021-05-31Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Lovisa Bodin (96/11/06), Julia Öhrberg Nyberg (98/05/18) Title: Attractive employers profiling Tutor: Magnus Linderström Keywords: Employer Branding, Employer attractiveness, Discourse, Discourse analysis, Identity, Engineer Research questions: What discursive practices can be distinguished within the employer branding discourse? What influences does the discursive practices have on individuals’ identity creation? Purpose: The purpose of the study is to investigate and understand how attractive employers for engineers’ profile themselves in a time where the need for technical competence is growing, by looking at four of the most attractive employers who according to labor market research are Sweco, IKEA, Volvo Group and Spotify. The purpose is also to understand how employers' profiling affects individuals who apply to the organizations. LÄS MER

 3. 3. Vi brinner för att göra dig till den bästa versionen av dig själv. : En kritisk diskursanalys av gymnasieskolors profilering på deras hemsidor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johan Romlid; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En grafisk profilering för Falu Ju-jutsuklubb

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Linnea Isebrink; [2018]
  Nyckelord :Graphic design; graphic identity; graphic profile; ju-jutsu; Grafisk design; grafisk identitet; grafisk profil; ju-jutsu;

  Sammanfattning : Arbetet har genomförts i samarbete med Falu Ju-jutsuklubb som var i behov av en ny grafisk profil och en hemsida. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den grafiska profilen och hemsidan bör utformas för att göra nuvarande medlemmar stolta över sin klubb samt locka nya medlemmar. LÄS MER

 5. 5. Framtoning av exklusivitet i gränssnittet på hemsidan : En undersökning om hur exklusivitet kan framtonas på hemsidans gränssnittsdesign, samt vilka tillvägagångssätt som är passande för ett exklusivt uttryck.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Helena Månsson; [2018]
  Nyckelord :Exklusivitet; lyx; webbdesign; gränssnittsdesign; hemsidor; grafisk design; strategier; tillvägagångssätt; barer; marknadsföring; hemligheter; digitalt; typografi; färger; profilering; varumärken; design.;

  Sammanfattning : This study carried out because there is no concrete advices on web design, interaction design and strategies for how a website can create an exclusive feeling today. The purpose of the study is to gather more knowledge on how a brand can create an exclusive feel through the website but also to find more knowledge to advice existing and future brands on how to increase the exclusive feeling through design and strategies. LÄS MER