Sökning: "Projekteringsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Projekteringsledning.

 1. 1. Att leda projekteringsgruppen : En studie om projekteringsledares förmågor att leda projekteringsgruppen och vilka utmaningar som ställs på projekteringsledare med digitala arbetssätt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Marie Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Design process; design management; design team; BIM and VDC; Projekteringsprocessen; projekteringsledning; projekteringsgruppen; BIM och VDC;

  Sammanfattning : Samhällsbyggnadssektorn står inför många utmaningar. Inte minst har fokus legat på att reduceratid och öka kvalitet i byggprojekt. Dessutom sker en utveckling inom digitalisering. LÄS MER

 2. 2. Projekteringsledning med stöd av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Caroline Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :BIM; Building Information Management; Informationshantering; Kravställning; Projektering; Projekteringsledning; VDC; Megaprojekt; Effektivisering; Nytta; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Design management with the support by BIM Author: Caroline Gustafsson, Master of Science in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lund University Supervisor: Stefan Olander, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Examiner: Radhlinah Aulin, Associate Professor, Docent, Department of Construction Sciences, division of Building production, Lund University Purpose: The purpose is to examine/review the benefits of BIM and how they can be achieved in/during the design phase through digitalization in the construction industry. Furthermore, it is investigated how the design management and BIM coordination differ between the selected fall projects. LÄS MER

 3. 3. Totalentreprenader ur en anläggningsentreprenörs perspektiv : Framgångsfaktorer och fallgropar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johan Sönnert; [2016]
  Nyckelord :Design-build; contractor; procurement; design management; profitability; Totalentreprenad; entreprenör; upphandlingsstrategi; projekteringsledning; lönsamhet;

  Sammanfattning : Den svenska anläggningsmarknaden är under förändring. I ett initiativ att utveckla och effektivisera branschen har de statliga beställarna, med Trafikverket i täten, satsat på att renodla beställarrollen. En stor del av denna satsning bygger på att öka andelen projekt som upphandlas som totalentreprenader. LÄS MER

 4. 4. Visual Planning in construction : a study of its use in construction projects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linnea Carlsson; [2012]
  Nyckelord :Visual Planning; Visible Planning; construction project management; design phase; design management; communication; commitment; engagement; Lean; meetings;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this master thesis is to investigate of what use the method Visual Planning can be in the construction industry in general and in the design phase of construction projects in particular. The investigation and empirical part of the thesis has been based on semi-structured interviews with process developers, design managers and designers from Swedish companies where Visual Planning is used. LÄS MER

 5. 5. Examensarbete: En effektivisering av projekteringsledarens roll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Eric Rundqvist; Carl Martin Lindhe; [2012]
  Nyckelord :projektering; projektledning; projekteringsledning; informationshantering; projekteringsprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem presentation: The ability to efficiently co-ordinate and direct design management is an extremely important aspect of the building design process. During the building design process you manufacture the intangible building structure that will form the foundation of the physical building structures. LÄS MER