Sökning: "Recruitment Process"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade orden Recruitment Process.

 1. 1. Hållbar och attraktiv? - En kvalitativ studie om hållbarhet i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Gabriella Johansson; Amanda Törn; [2019-09-03]
  Nyckelord :Employer branding; Sustainability; CSR; Recruitment;

  Sammanfattning : This study examines how five of the largest, swedish companies work with corporate socialresponsibility (CSR) and sustainability. The current study investigates how the companiespresent their work with sustainability in their annual sustainability reports. LÄS MER

 2. 2. Matematiska modeller av läkemedelsprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Abraham Deniz; Elijah Ferreira; Hanna Johansson; Jacob Lindbäck; Linus Wiskman; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Drug development is today controlled by investing in projects or drugs that are believedto provide a big return on investment. The entire process of finding a potential drug untilit is possibly sold on the market involves a variety of tests and controls resulting in hugeexpenses. LÄS MER

 3. 3. The Challenges of a Swedish SME in Entering the Chinese market - A case study on the market entry process of Cibes Lift Group AB to the Chinese market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Malthe Vesström; Syed Nabil Raiyan; [2019-03-19]
  Nyckelord :SME; internationalization; emerging market; China; barriers; internal; external; challenges;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Användandet av sociala medier vid rekrytering i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Julia Diogo; [2019]
  Nyckelord :Recruitment; Recruitment process; Social media; Personality; Freelancers; The media industry;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar reklambyråers användning av sociala medier i rekryteringsprocessen av tillsvidareanställda respektive frilansare. Syftet är att förstå hur sociala medier används för rekrytering och hur arbetsgivare inom mediebranschen resonerar kring detta. LÄS MER

 5. 5. A filter in the chain of command : A quantitative study on the extent to which officials in the Swedish Government Offices perceive that they are governed bythe political elite and ministerial advisers

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Njord Frölander; [2019]
  Nyckelord :Officials; The Swedish Government Offices; Political staff; Public administration; Political elite; Ministerial advisers; Tjänstemän; Regeringskansliet; Den politiska staben; Offentlig förvaltning; Den politiska ledningen; Politiska tjänstemän;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate to what extent the officials within the Swedish Government Offices consider themselves to be governed by the political elite (ministers and state secretaries) and the ministerial advisers (chief of staffs, planning directors, political advisers and press secretaries). In an ideal chain of command, the political elite governs the officials, since the ministers are appointed by the Prime Minister to govern the Government Office’s different policy areas. LÄS MER