Sökning: "Robin Andréasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Robin Andréasson.

 1. 1. En kritisk diskursanalys av Europa 2020 strategins förhållningssätt till hållbar utveckling. : Ur perspektiven ekologisk modernisering och miljörättvisa.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Robin Andréasson; [2016]
  Nyckelord :: “Ecological modernization”; environmental justice; the EU; the EUROPE 2020; discourse analysis; “sustainable development”.; ”Ekologisk modernisering”; miljörättvisa; EU; EUROPA 2020; diskursanalys; ”hållbar utveckling”.;

  Sammanfattning : SammanfattningMed inspiration från Maarten A. Hajer (1995) kommer detta arbete att analysera och försöka klarlägga hur miljö och rättvisefrågor kommer till uttryck i den utvecklingspolitik som sker ur ett samtida perspektiv på EU-nivå. LÄS MER

 2. 2. Solceller på idrottshallar : en lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Robin Andreasson; Oliver Anelin Sandefeldt; [2014]
  Nyckelord :Solar energy; Solar electricity; Photovoltaic; Sports halls; Investment calculations; PVsyst; LCC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report aims to examine the economic conditions of photovoltaic systems in sports halls. It also intends to examine if it is economically viable to use the excess production from the solar electricity to heat up a hot water storage tank instead of selling it into the grid. This will be answered by studying Knislinge sports hall. LÄS MER

 3. 3. Schymans feminister : En kritisk diskursanalys i hur media framställer Feministiskt initiativ

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Robin Andreasson; Sanna Blomqvist; [2014]
  Nyckelord :media; Feministiskt initiativ; kritisk diskursanalys; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Feministiskt initiativ är ett nytt parti som liksom mycket annat har skildrats av media. Syftet med den här kvalitativa studien är att studera vad media har berättat om Fi, utifrån en kritisk diskursanalys och socialkonstruktionistisk grund vill vi studera vilka diskurser som media, i vårt fall tidningsartiklar från de stora rikstidningarna, förmedlar om partiet Feministiskt initiativ. LÄS MER