Sökning: "Roger Fast"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Roger Fast.

 1. 1. Grottolyckan i Thailand : en kvalitativ innehållsanalys utifrån rapporteringen om grottolyckan i Thailand

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Nada Oda; Camilla Åkerlind; [2020]
  Nyckelord :Journalistik; medialiseringstekniker; Sydsvenskan; Aftonbladet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Camilla Åkerlind och Nada Oda Titel: Grottolyckan i Thailand - En kvalitativ innehållsanalys av utifrån rapporteringen av grottolyckan i Thailand Författad i: Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, HT19. I denna uppsats ämnar vi att undersöka hur journalister konstruerar och rapporterar om händelser som sker runt om i världen utifrån medielogik. LÄS MER

 2. 2. Real-time object detection for autonomous vehicles using deep learning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Roger Kalliomäki; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Self-driving systems are commonly categorized into three subsystems: perception, planning, and control. In this thesis, the perception problem is studied in the context of real-time object detection for autonomous vehicles. LÄS MER

 3. 3. Generellt mät- och styrsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Roger Sundh; [2014]
  Nyckelord :Raspberry Pi; Arduino; measurement system; control system; internet of things; embedded systems; Raspberry Pi; Arduino; mätsystem; styrsystem; fjärrstyrning; telematik; sakernas internet; inbäddade system;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte var att skapa ett generellt mät- och styrsystem som är möjligt att fjärrstyra över Internet. Systemet består av en kontrolldator och ett antal separata moduler, vilka var och en realiserar någon typ av mät- eller styrfunktion. LÄS MER

 4. 4. Var finns barnen? : En studie om barns delaktighet i arbetet kring Sandvikens litteraturhus för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Anna Lindstrand; [2013]
  Nyckelord :Delaktighet; Barns delaktighet; Barnkulturdesign; Litteraturhuset för barn och unga - i Sandviken för hela regionen; White arkitekter; Barnkultur; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : På våren 2014 invigs Litteraturhuset för barn och unga – I Sandviken för hela regionen. Målgruppen ärbarn och unga, 0-18 år. LÄS MER

 5. 5. Pantsättning av bostad - en jämförelse mellan två system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Roger Lindholm; [2012]
  Nyckelord :Bostadsrätt; pantsättning; Ägarlägenhet; Bostadsregister; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det här arbetet har till syfte att undersöka två olika former av pantsättningssystem, pantsättningen av bostadsrätter och ägarlägenheter. Ägarlägenheter representerar i den här uppsatsen fast egendom till skillnad från bostadsrätter som är lös egendom. LÄS MER