Sökning: "Säkerhet security"

Visar resultat 1 - 5 av 1529 uppsatser innehållade orden Säkerhet security.

 1. 1. De narrativa anpassningarna : Identitetskontinuitet uttryckt i den politiska diskursen om svensk säkerhetspolitisklinje och omsvängning i Nato-frågan

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Frida Eriksson Arrhén; [2024]
  Nyckelord :Foreign policy change; NATO; Sweden; Ontological Security; Identity; Utrikespolitisk förändring; Nato; Sverige; Ontologisk säkerhet; Identitet;

  Sammanfattning : Ontological security theory has served the field of international relations well by providing a theoretical lens through which the continuous behaviours of states can be understood. This study aims to contribute to furthering the development of ontological security theory by demonstrating its explanatory power even in the context of altered state behaviour. LÄS MER

 2. 2. Prestandajämförelse mellan krypterade och okrypterade tidsseriedatabaser med IoT-baserad temperatur- och geopositionsdata

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Sinem Uzunel; Joanna Xu; [2024]
  Nyckelord :AWS Timestream; InfluxDB Cloud; Performance Testing; Time Series; Time Series databases; Encryption; Database Query; Internet of Things IoT ; Performance Analysis; AWS Timestream; InfluxDB Cloud; Prestandatest; Tidsserier; Tidsseriedatabas; Kryptering; Databasfråga; Internet of Things IoT ; Prestandaanalys;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) är en växande teknologi som spelar en allt större roll i samhället. Den innefattar ett nätverk av internetanslutna enheter som samlar in och utbyter data. Samtidigt som IoT växer uppstår utmaningar kring hantering av stora datamängder och säkerhetsaspekter. LÄS MER

 3. 3. Cyberhygien hos högskolestudenter - Vilka åtgärder behövs för att upprätthålla en god cyberhygien bland högskolestudenter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Marina Vacari; Cecilia Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Cyberhygien; cyberattacker; cyberhot; online integritet; säkerhet; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Den digitala interaktionen har blivit en väsentlig del av individers vardag. Ökad användning av digitala tjänster har också lett till en exponentiell ökning av diverse cyberhot. LÄS MER

 4. 4. Förändringar vid införande av cybersäkerhetsdirektiv hos kommuner : En kvalitativ kartläggning över vilka förändringar som kan uppstå i svenska kommuner till följd av EU-direktiv för cybersäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sandra Ström; Matilda Plyhr; [2024]
  Nyckelord :NIS directive; NIS 2 directive; Municipality; Cyber security; Information security; IT security; EU directive; Change; NIS-direktivet; NIS 2-direktivet; Kommun; Cybersäkerhet; Informationssäkerhet; IT-säkerhet; EU-direktiv; Förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate changes in municipalities that occur when the NIS and NIS 2 directives are introduced. The changes refer to internal and external changes that municipalities experience. Furthermore, an increased threat of cyber attacks as well as a lack of cyber security is the basis for conducting the survey. LÄS MER

 5. 5. Mellan sanning och säkerhet : En diskursanalytisk studie av Myndigheten för psykologiskt försvar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Malmgren; [2024]
  Nyckelord :Myndigheten för psykologiskt försvar; Diskursanalys; WPR; Informationspåverkan;

  Sammanfattning : In January of 2022 the Swedish Psychological Defence Agency was established with the overarching aim of countering the spread of misinformation as well as strengthening Sweden’s psychological defence. Despite making several media appearances and launching a public awareness campaign ahead of the 2022 general election, the agency has remained relatively unknown amongst the public. LÄS MER