Sökning: "STEFAN EKSTRÖM"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden STEFAN EKSTRÖM.

 1. 1. En modell för implementering av räddningstjänsten i en urban plattform : En fallstudie på Mälardalens Brand- och Räddningsförbund i utvecklingen mot en smart stad

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :PER OLBY; STEFAN EKSTRÖM; [2016]
  Nyckelord :Smart city; urban platform; modelling; fire department; Smarta stad; urban plattform; modellering; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker implementeringen av räddningstjänsten i urban plattform i två delar. Det ena delen syftar till att undersöka för att se på vilket sätt den urbana plattformen kan bidra till att utveckla räddningstjänstens verksamhet och på vilket sätt detta kan bidra till smartare städer. LÄS MER

 2. 2. Cookstoves: Constructions and Carbon Credit Financing

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Stefan Ekström; Mathilda Kongshöj; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Two issues within cookstove production are researched using experimental tests and interviews respectively. The purpose of the first part is to contribute to a reduction in biomass fuels used by households in Kenya by determining which woodstove construction available on the Kenyan stove market is the most efficient. LÄS MER

 3. 3. Förstudie till implementering av papperslös verkstad

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Avd för maskinteknik

  Författare :Johanna Ekström; Stefan Emanuelsson; [2012]
  Nyckelord :Papperslös produktion; värdeflödesanalys; affärssystem; identifikationssystem; WMS; transportsystem;

  Sammanfattning : Under sommaren 2012 genomfördes ett examensarbete på Siemens Industrial Turbo­mach­inery AB i Trollhättan gällande möjligheterna att införa pappers­lös verkstad. Syftet med examensarbetet var att kartlägga möjligheterna att minska administrativ hant­ering av produktions­orderkort och öka realtidsuppdatering. LÄS MER

 4. 4. Att förbättra ett kontor, en arbetsplats, ett företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Ekström; Emanuel Gunnarsson Eriksson; [2009]
  Nyckelord :Kontorsproduktivitet; Utvärdering; Kontor; Kontorsmiljö; Kontorsutformning; Produktivitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: To improve an office, a workplace, a company. Authors: Emanuel G Eriksson & Erik Ekström Technology Management Lund University, Sweden Advisors: Stefan Olander, Department of Construction Management Claes Svensson, Department of Business Administration Lund University Problem: It is difficult to determine whether an office environment is good or not. LÄS MER