Sökning: "Sara Forss"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sara Forss.

 1. 1. Should I stay or should I go? : den anställdes förväntningar och hur de påverkar arbetet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Blixt; Sofie Forss; [2016]
  Nyckelord :Förväntningar; Krav; kontroll; Human serviceyrke; Meningsfullt arbete; Relationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att kvalitativt undersöka vilka förväntningar medarbetare har utifrån en profession då de påbörjar en anställning, samt att undersöka individernas upplevelser om dessa förväntningar sedan inte visar sig stämma överens med verkligheten. Begreppen förväntningar på arbetsplatsen, det meningsfulla arbetet, det psykologiska kontraktet och relationer definieras med hjälp av tidigare studier gjorda inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadshavares motiv för att vaccinera sitt barn – ur BVC-sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Ekenborn; Sara Forss; [2013]
  Nyckelord :Barnhälsovård; BVC-sjuksköterskan; upplevelser; information; vaccination; vårdnadshavares motiv.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige väljer de flesta vårdnadshavarna att vaccinera sina barn enligt barnhälsovårdens vaccinationsprogram. Internationella studier visar att det till stor del beror på tillit till BHV-personalen. Syftet med studien var att beskriva vårdnadshavares motiv till att vaccinera sina barn sett ur BVC-sjuksköterskans perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Den palliativa vården i hemmet ur patientens och närståendes perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Carolina Bengtsson; Sara Forss; [2005]
  Nyckelord :palliativ vård; hemmet; patienter; anhöriga; vårdteam ;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har palliativ vård i hemmen blivit mer vanlig, viljan att få stanna hemma den sista tiden kan bli lättare om tillgång till sjukhusvård finns tillgänglig vid försämring. Den fysiska, sociala och psykiska miljön påverkar individen på olika sätt. LÄS MER