Sökning: "Sara Forss"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Forss.

 1. 1. Vårdnadshavares motiv för att vaccinera sitt barn – ur BVC-sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Ekenborn; Sara Forss; [2013]
  Nyckelord :Barnhälsovård; BVC-sjuksköterskan; upplevelser; information; vaccination; vårdnadshavares motiv.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige väljer de flesta vårdnadshavarna att vaccinera sina barn enligt barnhälsovårdens vaccinationsprogram. Internationella studier visar att det till stor del beror på tillit till BHV-personalen. Syftet med studien var att beskriva vårdnadshavares motiv till att vaccinera sina barn sett ur BVC-sjuksköterskans perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Den palliativa vården i hemmet ur patientens och närståendes perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Carolina Bengtsson; Sara Forss; [2005]
  Nyckelord :palliativ vård; hemmet; patienter; anhöriga; vårdteam ;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har palliativ vård i hemmen blivit mer vanlig, viljan att få stanna hemma den sista tiden kan bli lättare om tillgång till sjukhusvård finns tillgänglig vid försämring. Den fysiska, sociala och psykiska miljön påverkar individen på olika sätt. LÄS MER