Sökning: "uppfostran konsekvenser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden uppfostran konsekvenser.

 1. 1. Hur föräldrar kan påverka barns uppfattningar, synsätt och beteenden : En strukturerad litteraturstudie med fokus på etnisk och kulturell bakgrund samt fördomar.

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sara Saaid; Edina Zornic; [2017]
  Nyckelord :Barn; föräldrar; föreställningar; fördomar; konsekvenser; etnicitet; diskriminering; samhället; skola;

  Sammanfattning : Denna konsumtionsuppsats syfte är att analysera forskning om hur föräldrars syn på omvärlden kan påverka ett barns beteende, synsätt och attityder med fokus på etnisk och kulturell bakgrund samt fördomar. Tre frågeställningar användes som utgångspunkter över vad forskningen säger om hur barn påverkas av framförallt föräldrar men även andra individer i ett barns omgivning. LÄS MER

 2. 2. A Social Ekonomic Study of a Small-Scale Biogas Facility. : Designing and construction for a single household for the production of biogas from easily accessible substrates such as human faeces, household waste, garden waste and manure.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Viktor Nygren; [2013]
  Nyckelord :biogas; substrate; small-scale; firewood; hygienization; socio-economic; ;

  Sammanfattning : Increased access to energy is a key factor to reduce poverty and to gain increaseddevelopment and prosperity.Access to energy is not equally distributed globally. On average a Swedish person consumesmore energy than 12 individuals in Tanzania.The Msambara village arose in the 1930s. LÄS MER

 3. 3. "Ha, där fick du - det var inget fel på vår uppfostran!" : En studie om olika erfarenheter av neuropsykiatriska diagnoser

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Claudia Richert; Elin Hansen; [2013]
  Nyckelord :ADHD; Diagnos; Diagnostisering; Förskola; Föräldrar; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; NPD; Pedagogik; Resurser; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrundsdelen avhandlar den ständigt pågående debatten om neuropsykiatriska diagnoser. Vi lyfter kritiska forskares åsikter om neuropsykiatriska diagnoser och konsekvenser av diagnostisering, likväl som förespråkande forskares syn på detsamma. Även diagnosens betydelse i skolan avhandlas. LÄS MER

 4. 4. Vi bestämmer över vårt barns utbildning : En systematisk litteraturstudie gällande bestämmanderätten till barns utbildning och förflyttningen till friskolor

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Christopher Hall; Patrik Granberg; [2011]
  Nyckelord :kultur; skola;

  Sammanfattning : ABSTRACT Denna studie behandlar problematiken gällande vem som bör ha det yttersta ansvaret för barns utbildning: skolan eller föräldrarna. Forskning visar att föräldrars önskan om befrielse från specifika undervisningsinslag för sina barn är ett växande faktum. Denna önskan bemöts emellertid med skepsis från Skolverkets håll. LÄS MER

 5. 5. Bristande självhävdelse och självständighet : En studie av neurosbegreppet hos Tora Sandström

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Inna Sevelius; [2010]
  Nyckelord :Tora Sandström 1886-1949 ; Harald Schjelderup 1895-1974 ; neuros; diagnos; psykoanalys; psykologihistoria;

  Sammanfattning : Inna Sevelius: Bristande självhävdelse och självständighet: En studie av neurosbegreppet hos Tora Sandström. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, magisteruppsats, vårtermin, 2010. LÄS MER