Sökning: "School leaders"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden School leaders.

 1. 1. Förändringar lärare gör i sin dagliga praktik - ett agencyperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malm Ryd Jenny; [2019]
  Nyckelord :teacher agency; förändring; teacher-initiated change; teacher action; handlingar; yrkespraktik; lärare; teacher practice;

  Sammanfattning : Politically mandated development projects get attention in reports, assessments, plans and policies. Less attention is given to the small scale, local development-work made by teachers in schools everywhere, every day (Hultman, 2001). The aim of this study is to make, the small-scale changes that teachers make in their daily practice, visible. LÄS MER

 2. 2. Att leda det professionella lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Centrum för skolledarutvecklingUmeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrika Fausö; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : School leaders of today wrestle with vast challenges in an increasingly complex and changing world. Several research projects have been conducted the past years to identify and explain what is essential and important when it comes to develop and improve professional learning in today's schools. LÄS MER

 3. 3. Hur gymnasieskolor arbetar för att främja elevers psykiska hälsa : En kvalitativ intervjustudie med skolledningar i Västerås

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellinor Copperfeldt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The number of young people who suffer from mental illness increases in society. Preventive and health-promoting efforts are needed in schools to strengthen and maintain youth mental health. Theoretical models that can be linked to the area are the SESAME model and Empowerment used in health promotion work. LÄS MER

 4. 4. HELLO, HOW CAN I HELP YOU? THE FUTURE OF CUSTOMER SERVICE IN SWEDISH SERVICE COMPANIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Lindberg; Elvira Zandhers; [2018-08-02]
  Nyckelord :Customer service; Future of Customer Service; Factors; Trends; Uncertainties; Scenario;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. How to Implement an Omni-Channel Supply Chain. A Case Study of Intersport Sverige AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tilde Bjärfors; Aron Hwang; [2018-07-31]
  Nyckelord :Multi-Channel; Omni-Channel; Supply Chain; Retailing and Change Management;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER