Sökning: "Search And Rescue"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Search And Rescue.

 1. 1. Skyldigheten att bistå personer i sjönöd : - och kriminaliseringen av frivilliga sjöräddningsorganisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Fagerström; [2021]
  Nyckelord :Human rights; law of the sea; migration; international public law; rescue at sea; Mänskliga rättigheter; havsrätt; migration; folkrätt; sjöräddning;

  Sammanfattning : The interest of suppressing migrant smuggling at sea is to be considered as part of state sovereignty and the state’s right to migrant control. This combat against criminal activity at sea is a balance between state security interest and ensuring the safety of migrants on board suspected vessels. LÄS MER

 2. 2. Established forest firefighting techniques: A qualitative review of practices among the Swedish fire services.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Muhammad Humza Khan; [2021]
  Nyckelord :Forest fires; firefighting techniques; Scientometric analysis; Effectiveness; Questionnaire; Direct attack; Indirect attack; Firelines; Prescribed burning; Aerial firefighting; Flanking; Hot-spotting; Cold trailing.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Methods and equipment used for fighting forest fires are different from the ones used in urban fires. Generally, the wildfires are intense, require more resources and tend to spread rapidly. LÄS MER

 3. 3. MULTI-DRONE COLLABORATION FOR SEARCH AND RESCUE MISSIONS

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Patrik Forsslund; Simon Monié; [2021]
  Nyckelord :robotics; drone; multi-drone; robot; drones; collaborative; collaboration; ros; robot operating system; agent; subsumption; airsim; simulation; layer; behaviour; layers; behaviours; missing; sar; search and rescue; search; rescue; task allocation; task; tasks; automation; quadrotor; quadcopter; uav; unmanned aerial vehicle; unmanned; vehicle; mission; missions; experiment; experiments; navigation; suppressor; inhibitor;

  Sammanfattning : Unmanned Aerial Vehicle (UAV), also called drones, are used for Search And Rescue (SAR) missions, mainly in the form of a pilot manoeuvring a single drone. However, the increase in labour to cover larger areas quickly would result in a very high cost and time spent per rescue operation. LÄS MER

 4. 4. Design av infästningsanordning för virveldämpare på drönare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Hanna Ekstam; Benjamin Quarmochi; [2021]
  Nyckelord :Winglet; drone; flying wing; attachment; EPP; expanded polypropylene.; Virveldämpare; drönare; flygande vinge; infästning; EPP; expanderad polypropen.;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att ta fram en hållbar infästning för virveldämpare till SSRS drönare av modell flygande vinge. Drönaren är specifikt framtagen för att användas till maritima sök och räddningsuppdrag och för att bidra till att utöka den svenska kustens säkerhet. LÄS MER

 5. 5. Sjöräddning och obemannade autonoma farkoster, hur är det med uppgifterna? : En fallstudie om riktlinjer för datahantering i sjöräddning med obemannade autonoma farkoster

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Flodin; [2021]
  Nyckelord :Unmanned vehicles UV ; Automated vehicles AV ; Search And Rescue; SAR; Maritime rescue; WASP; WARA-PS; Efficiency; Data; Information; Data management; Information management; Information sharing; Guidelines; Challenges; Restrictions; Drones; UAVs; Autonomous boats; USVs; Situation Awareness SA ; Shared Situational Awareness SSA ; Obemannade farkoster; Autonoma farkoster; Search And Rescue; SAR; Sjöräddning; Samverkan; WASP; WARA-PS; Effektivisering; Data; Information; Datahantering; Informationshantering; Informationsdelning; Riktlinjer; Utmaningar; Restriktioner; Drönare; UAVs; Autonom båt; USVs; Medvetenhet om situationen; Delad medvetenhet om situationen;

  Sammanfattning : Sjöräddning i Sverige sker genom samverkan mellan statliga verksamheter, kommuner och frivilligorganisationer för ett gemensamt mål att rädda personer som råkat i sjönöd. Tid är ofta en kritisk faktor i räddningsuppdragen men ett snabbt och oplanerat utryck riskerar samtidigt att sätta räddningsaktörerna själva i farozonen. LÄS MER