Sökning: "Sebastian Åberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sebastian Åberg.

 1. 1. Hållbarhetsredovisningens påverkan på legitimiteten en fallstudie på en storbank i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sebastian Nordén; David Åberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Customer Loyalty And Its Antecedents : With ICA Sverige as a Case

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sebastian Jost Auf Der Stroth; Umaganthan Akilvenithan; Åberg Emil; [2017]
  Nyckelord :Customer loyalty; brand loyalty; service loyalty; store loyalty.;

  Sammanfattning : Background: Within existing research it is stated that there are many benefits for companies to achieve loyal customers. However, there is disagreement on what customer loyalty is, and how managers can create long-term relationships between the customer and the company. LÄS MER

 3. 3. Tjänstlag för näringsidkare

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sebastian Åberg; [2016]
  Nyckelord :service contracts; Tjänstlag;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa vikten av att få in en ny lagstiftning som kan täcka tjänsteavtal mellan näringsidkare. ... LÄS MER

 4. 4. Lojalitetsplikten i samarbetsavtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Jacob Farrow; Sebastian Åberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lojalitetsplikten är vanligt förekommande i samarbetsavtal som t.ex. licensavtal, outsourcingavtal, avtal om företagsförvärv etc. Plikten finns för att se till att parter förhåller sig lojala gentemot varandra, genom att iaktta motpartens intressen. LÄS MER

 5. 5. Stimuli riktat mot kundernas sinnen - en fallstudie av ICA Maxi Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sebastian Åberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering och frågeställning : Vad präglar marknadsföring riktad mot människans fem sinnen inom livsmedelshandeln? Syfte : Analysera användandet av stimuli riktat mot människans fem sinnen, lyfta fram styrkor och svagheter med sådan stimuli i ICA Maxi´s livsmedelsbutik i Kalmar, samt undersöka möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden inom livsmedelsbranschen. Metod : Genom kvalitativa intervjuer med anställda på Maxi i Kalmar besvara ovanstående frågeställning och syften. LÄS MER