Sökning: "Skattefusk restaurangbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Skattefusk restaurangbranschen.

 1. 1. Svarta pengar : En studie av företagares inställning till skattefusk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Kjörling; Morteza Ashouri; [2013]
  Nyckelord :socialt kapital; kognitiv spelteori; den sociala fällan; svarta pengar; skattefusk; skatteverket;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker den enskilda företagarens syn på skatteverket och övriga företagare inom restaurangbranschen samt hur dessa påverkar företagarnas inställning till skattefusk. Tidigare studier visar att kontroll och sanktioner har en motsatt effekt på medborgarnas samarbetsvilja. LÄS MER

 2. 2. Kassaregisterlagen : Vilka effekter har lagen medfört?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Paul Benjamin; Jonas Carlsson; [2012]
  Nyckelord :kvitto; kontanter; kontantbranschen; restaurangbranschen; Kassaregisterlagen; kassaregister; bokföringsbrott; skattebrott; ekonomisk brottslighet; skatteförfarandelagen; skattebortfall; detaljhandel;

  Sammanfattning : Kontantbranschen utgörs av näringsidkare som genom kontant betalning ellerkortbetalning säljer varor och tjänster, till exempel matvarubutiker, restauranger,kaféer, bilmekaniker, frisörer, torg- och marknadshandel. Kontantbranschen ärdrabbad av en mängd allvarliga problem såsom bokföringsbrott och skattefusk. LÄS MER

 3. 3. Kassaregisterlagen : En studie i kassaregisterlagens effekter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Juhain Shabo; Hoshiyar Ghaderi; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Kassaregisterlagen – En studie i Kassaregisterlagens effekterInledning: Idag skrivs det mycket i tidningar och media om skattefusk i Sverige. Undersökningar har visat att skattefusket är väldigt omfattande inom branscher med kontanthandel. Staten har infört en ny lag som ska bekämpa skattefusket inom kontant handel. LÄS MER

 4. 4. Kassaregister : Kan det förhindra bokföringsbrott?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Peter Huttu; Annie He; [2010]
  Nyckelord :kassaregisterlagen; kontanthandel; ekonomisk brottslighet;

  Sammanfattning : Den internationella brottsligheten är idag världsomfattande. Den svarta sektorn har länge bidragit till en snedvriden konkurrens i kontantbranschen. Seriösa näringsidkare riskerar att konkurreras ut från kontantbranscher av fuskande aktörer vilket försämrar konkurrensen i samhället. LÄS MER

 5. 5. Lagen om kassaregister : Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Pedersen; Bilgen Soysüren; [2010]
  Nyckelord :The law on cash registers; Cash industry; Restaurant industry; Competition; Lagen om kassaregister; Kontantbranschen; Restaurangbranschen; Konkurrens;

  Sammanfattning : Titel: Lagen om kassaregister – Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle?   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Therese Pedersen och Bilgen Soysüren   Handledare: Markku Penttinen   Datum: Juni 2010   Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap om lagen om kassaregister, eftersom det är en ny lag vill vi undersöka vad den kommer att ge för konsekvenser på företagsnivå just i restaurangbranschen. Vilka kostnader kommer det medföra med den nya lagen och kommer lagen att innebära att konkurrensen inom restaurangbranschen kommer att minska? Vi kartlägger även situationen med kassaregisterlagstiftningen internationellt. LÄS MER