Sökning: "Skillfulness"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Skillfulness.

 1. 1. Mitt studentliv som kvinna. En etnologisk studie om kvinnliga studenters upplevelse av sin studiesituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Aksin Kartal; [2019]
  Nyckelord :Skillfulness; female student; ideal; stress; performance anxiety; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : From a report presented by Public health agency (Folkhälsomyndigheten), it is common amongst female students to experience the study situation as stressful and filled with anxiety. Because of the discussion about female students study situation and the problems it brings is quite old, I experience it to be important for me as a ethnological student and furthermore to contribute with my ethnological experiences from the past. LÄS MER

 2. 2. Arbetstillfredsställelse : En kvantitativ studie om arbetstillfredsställelse, stress och extraversion bland lagerarbetare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Elm; Mai Härwell; Sofia Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Store workers; work satisfaction; psychosocial factors; stress; extraversion.; Lagerarbetare; Arbetstillfredsställelse; psykosociala faktorer; stress; extraversion;

  Sammanfattning : Arbetstillfredsställelse är ett komplext begrepp (Smith m.fl., 2010) som kan beskrivas som en attitydsvariabel för hur individen upplever sitt arbete (Spector, 1996). Tidigare studier har visat att sociala faktorer, personlighetsdraget extraversion såväl som stress påverkar individens grad av arbetstillfredsställelse. LÄS MER

 3. 3. Patienters syn på sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annika Forsberg; Sara Grönlund; [2016]
  Nyckelord :patient; nurse; encounter; perception; patient; sjuksköterska; bemötande; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bemötande är en viktig del av vården och något som sker i varje möte mellan patient och sjuksköterska. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad som kännetecknar det bra bemötandet respektive det sämre bemötandet av sjuksköterskan på en somatisk vårdavdelning inom Europa, ur patientens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Transition and Oligarchy: The Role of the Russian Oligarchs during the Yeltsin Era

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Melander; [2010]
  Nyckelord :Neo-Gramscian; Oligarchs; Transition; Yeltsin; Class; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By employing the concepts found within the neo-Gramscian theory this thesis analyzes the role and effects of the Russian oligarchs during a period of transition in Russia, primarily from 1991 to 1993, during the so-called Yeltsin era. The political and economic changes during this period of time, especially the new market and privatization reforms that were implemented under Yeltsin contributed to a weak hegemonic development, for instance, and enabled the oligarchs to advantageously position themselves within politics and finance. LÄS MER