Sökning: "Social disability theory"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Social disability theory.

 1. 1. Att arbeta för och med elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Anderlund; Marika Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Developmental language disorder DLD ; learning environment; organization; principal; social theory of learning; special educational needs coordinator; Lärmiljö; organisation; rektor; social lärteori; specialpedagog; språkstörning;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to examine how schools organize the work with and for pupils with language disorder.  Further, it aims to find which role the Special Educational Needs Coordinator (SENCO) and principal, respectively may have in the work with the pupils and give an insight into what knowledge about Developmental Language Disorder (DLD) personnel in schools have. LÄS MER

 2. 2. Diskriminerande diskurser i lokala medier : En kvalitativ studie om hur människor som omfattas av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning framställs i Östergötlands lokalmedia

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Johanna Westman; Clara Wasell; [2019]
  Nyckelord :discrimination; disability; ethnicity; discourse analysis; social constructivism;

  Sammanfattning : Statistics show that “ethnic affiliation” and “disability”, under the discrimination law, with a margin constitute most of the discrimination reports made in 2015, 2016 and 2017. The purpose of this thesis is to describe how Östergötland's local media construct and maintain the image of people who are protected by law of discrimination. LÄS MER

 3. 3. Work, Social Enterprise and Mental Health Promotion : A psychology of religious analysis of work as a mental health promotion activity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Dirk Kehr; [2019]
  Nyckelord :social enterprise; work environment; health promotion; and disability;

  Sammanfattning : The intent of this paper is to investigate social enterprise, and the Swedish work environment regulations as expressed in the Organizational and social work environment provisions of the Swedish Work Environment Authority (AFS 2015:4) within the context of mental health promotion. This investigation will generate hypotheses regarding how social enterprises and the individuals working in these environments utilize work in creating mental health promotional activities. LÄS MER

 4. 4. Talking through the body. Creating of common world and changing the community through a theatrical performance, a case study.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Vanina Rossetti; [2019]
  Nyckelord :art; communication; community; disability; sexuality; theatre performance; ritual; liminality; embodied knowledge; dissensus; dialogical aesthetic; relational aesthetic; disability arts; disability aesthetic;

  Sammanfattning : This thesis aims to present a practical example of how art can become an instrument capable of investigating, showing and facing a social problem. For doing so, art can overcome communication issues; secondly, it can create a “common world” of shared values that leads to changes in society. LÄS MER

 5. 5. Barn vill om barn kan : Konsekvenser för individen när samhälleliga strukturer brister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Lindhero; Agnes Stuchly; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; division of responsibilities; preventive intervention; school absence; neuropsychiatric disability; Samverkan; ansvarsfördelning; förebyggande insatser; skolfrånvaro; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka hur respondenter från olika verksamheter upplever ansvarsfördelning och samverkan kring elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har en problematisk skolfrånvaro. Vidare undersöks vilka faktorer som orsakar skolfrånvaro samt hur skolorna konkret arbetar förebyggande för att elever inte ska bli frånvarande från skolan. LÄS MER