Sökning: "Socialt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 1056 uppsatser innehållade orden Socialt lärande.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro för ungdomar med ESSENCE; En kvalitativ studie om vad som beskrivs som hjälpsamt för att få tillbaka ungdomarna till skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Susanne Andersson; Maryam Fetrak; [2023-11-17]
  Nyckelord :School refusal or absence or attendance. ESSENCE; developmental disorders;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien var att elever som ryms under ESSENCE-konceptet är överrepresenterade gällande problematisk skolfrånvaro (Munkhaugen 2018). ESSENCE betyder Early Symtomatic Syndroms Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations och är ett paraplybegrepp för neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser utan ställd diagnos (Gillberg 2018). LÄS MER

 2. 2. Relationsarbete vid mellanmål.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Hasselgren; Maria Olsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Relationsarbete; sociala relationer; inneslutning; uteslutning; fritidshem; mellanmål.;

  Sammanfattning : Det finns lite forskning kring mellanmålssituationen på fritidshemmen och relationsarbetet som händer där. Mellanmålet är en viktig del i verksamheten på fritidshemmen utifrån sociala samspel men även utifrån hälsa. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmets samverkan med föreningslivet i närområdet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Boberg; Johan Garpsäter; [2023-10-26]
  Nyckelord :Samverkan; föreningsliv; socialt lärande; fritidshem; socioekonomi;

  Sammanfattning : Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, 2020) skriver att all personal som arbetar inom skola och fritidshem ska arbeta för att samverka med föreningslivet i närområdet för att stärka elevernas lärande. Genom tidigare forskning kan vi se att föreningslivet och fritidshemmet är två platser som har stor möjlighet att främja elevernas lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Barns möjligheter till en meningsfull fritid i en socioekonomiskt utsatt stadsdel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Heidi Spooner; Anna Karlsson; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; samverkan; socioekonomisk status; föreningsliv; socialt kapital;

  Sammanfattning : I vårt dagliga arbete ser vi hur lärare i fritidshem är medvetna om sitt kompensatoriska uppdrag och ser samverkan med kultur- och föreningsliv som en möjlighet att ge eleverna en mer givande, aktiv och meningsfull fritid. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka samverkan mellan förening- och kulturverksamheter med fritidshem och skola. LÄS MER

 5. 5. När pedagoger har tid att tala systematiskt kvalitetsarbete blir det kvalité

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Borg; Rebecca Milesa; [2023-10-24]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; fritidshem; lärare i fritidshem; kvalitet; läroplan;

  Sammanfattning : Systematiskt kvalitetsarbete är en obligatorisk och lagstadgad arbetsuppgift som alla verksamma inom skolan ska bedriva i samarbete med huvudman. I denna studie undersöker vi därför hur pedagoger talar om det systematiska kvalitetsarbetet och hur de också arbetar med det centrala innehållet i läroplanens fjärde kapitel för fritidshemmet. LÄS MER