Sökning: "Sofia Broberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sofia Broberg.

 1. 1. Rastaktivist? Ja visst! : En kvalitativ studie om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet genom rastaktiviteter.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Broberg; [2020]
  Nyckelord :Rastaktivitet; Fritidslärare; Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande; KASAM;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att skapa kunskap om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att förbättra elevernas fysiska aktivitet. De frågeställningar som använts i studien är: Hur arbetar fritidsläraren/pedagogen för att främja elevernas fysiska hälsa? samt hur arbetar fritidslärarna/pedagogerna för att främja den fysiska aktiviteten hos eleverna? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer både i par och individuellt med sju legitimerade fritidslärare/pedagoger vid fyra olika grundskolor. LÄS MER

 2. 2. Kan någon stoppa oss om vi börjar rulla fram? : Föreställningar som vårdpersonal har om orsaken till övervikt och fetma bland barn och ungdomar upp till 18 år.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Sofia Broberg; [2016]
  Nyckelord :Barnfetma; Övervikt; Behandlande åtgärder; Riskfaktor;

  Sammanfattning : Objective: The purpose of this study was to identify the contributing factors for overweight and obesity among children and adolescents based on a treating person perspective. A secondary purpose of this work was to describe the course of events if or when children and adolescents suffer from overweight and obesity are emitted to treatment, and what type of efforts that are deployed   Method: The study utilized a qualitative method. LÄS MER

 3. 3. ”Jag diggar det!” Tolv ungdomars syn på biblioteket : en studie på Stadsbiblioteket Dynamo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Cecilia Broberg Bro; Sofia Fallby; [2014]
  Nyckelord :ungdomsbibliotek; ungdomar; Stadsbiblioteket Dynamo; mötesplats; fritidsgård; intervjuer;

  Sammanfattning : This thesis is based on a study conducted at the City Library Dynamo in Gothenburg where data have been collected through qualitative interviews with young people aged 15 - 25 years. Our intention was to examine what young people think about the City Library Dynamo as a venue, and how they perceive its activities and functions. LÄS MER

 4. 4. Flerbarnspappors erfarenheter och behov av föräldrastöd på Tjörn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Broberg; Sofia Efraimsson; [2011-09-12]
  Nyckelord :Föräldrastöd; flerbarnspappor; Tjörn; erfarenhet; behov; Parental support; fathers with more than one child; Tjörn; experience; need;

  Sammanfattning : Background: The health of children and youth has decreased the last two decades. The Swedish government has decided to back a national plan for parenting support. The municipality of Tjörn is a part of national parental support project to identify the need and to improve the parental support in the municipality. LÄS MER