Sökning: "Sofie Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Sofie Axelsson.

 1. 1. A fair balance? - Copyright exceptions and limitations under the Digital Single Market Directive

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Axelsson; [2021]
  Nyckelord :EU law; private international law; intellectual property law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the digital age of the internet, more content is available to more people than ever before. While this provides an unprecedented opportunity for people to produce creative material for entertainment, it also comes with great difficulties regarding enforcement of copyright. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av förskolans pedagogiska inomhusmiljö : En studie om åtta förskollärares beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victoria Axelsson; Sofie Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; pedagogisk inomhusmiljö och barns lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om förskollärares beskrivningar av den pedagogiska inomhusmiljön i förskolan samt hur de upplever att den pedagogiska inomhusmiljön påverkar barns lärande. Studien är en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjufrågor som genomfördes med åtta förskollärare från två olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Dokumentering av förskolebarn - Förskollärares beskrivningar av dokumentationsarbetet kring barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofie Axelsson; Karin Tunström; [2020]
  Nyckelord :Förskola; dokumentation; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; handlingsplaner; Foucault; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med dokumentationen av barn i behov av särskilt stöd och synliggöra de svårigheter förskollärare har med dokumentationen. Syftet har även varit att granska hur handlingsplaner skrivs fram i verksamheten för att på så sätt analysera vilka stödinsatser som sätts in och vad de egentligen innehåller. LÄS MER

 5. 5. The ethics of reporting on radical nationalist groups in Sweden

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofie Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Radical nationalism; journalism; extreme-right movements; ethics;

  Sammanfattning : Radical nationalist groups are growing in Sweden as well as in the rest of the world due to contemporary political, cultural and social rationale, where the internet is used as a catalyzer and tool to organize and spread their ideologies. Simultaneously, the structures and the system that hold journalism seem to be altering at a similar speed. LÄS MER