Sökning: "Sportföretag"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Sportföretag.

 1. 1. Don't "just do it" – Hur användandet av stereotypiskt och icke-stereotypiskt innehåll på Instagram påverkar sportföretags image

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Melinda Bergstrand; Louise Jannerdahl; [2020]
  Nyckelord :Stereotypiskt; Icke-stereotypiskt; Instagram; Sportföretag; Porträttering; Interaktion;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker sportföretags användande av stereotypiskt och icke-stereotypiskt innehåll på Instagram. Syftet är att ta reda på hur konsumenter reagerar på olika typer av innehåll samt hur dessa uppfattningar påverkar företagets image. LÄS MER

 2. 2. Raglan i rörelse : En studie kring raglan för rörelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Petra Jardemyr; [2018]
  Nyckelord :Raglan; rörelse; passform; avprovning; grundmönster;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats inom designteknik och är en studie om raglan ärmen och dess rörelse. Ett svenskt sportföretag är uppdragsgivaren av studien. I studien kommer det undersökas om vart rörelsen sitter i plagget när en raglanärm är konstruerad och vilka olika lösningar som kan göras för att få ytterligare rörelse för ärmen. LÄS MER

 3. 3. Strävan efter en hållbar, säker och rättvis värld : En fallstudie på ASICS om CSR, Varumärke och Varumärkeslojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Amanda Wikström; Linn Karlsson; [2015]
  Nyckelord :CSR; Brand; Brandloyalty; CSR; Varumärke; Varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Problemställningar:Hur arbetar sportföretag med Corporate Social Responsibility (CSR)?Hur är CSR-arbetet hos ett sportföretag sammankopplat med deras varumärke och varumärkeslojalitet?Syfte: Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om hur ett av de största sportföretagen, som tillverkar sportutrustning och kläder, arbetar med CSR samt hur de förhåller sig till fenomenet. Vi vill även undersöka hur ett sportföretags CSR-arbete är sammankopplat med företagets varumärke och varumärkeslojalitet. LÄS MER

 4. 4. Användarinvolvering i produktutveckling på små sportföretag

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Katarina Svensson; August von Sydow; [2012]
  Nyckelord :User. involvement; . product. development; . user. involvement. processes; . outdoor.; Användarinvolvering; . produktutveckling; . användarinvolveringsprocess; .;

  Sammanfattning : Small!size!enterprises!within!the!outdoor!industry!seldom!use!a!structured!process!or!method!when!involving!users!in!product!development.!One!reason!for!this!is!that!many!structured!development!processes!are!designed!for!large!companies!with!very!different!resources. LÄS MER

 5. 5. Sponsring eller event marketing – vilken metod stärker bäst ett företags varumärke inom sportbranschen? : En studie baserad på marknadschefers medvetenhet kring kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing i samband med ett idrottsevent.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Antonsson; [2012]
  Nyckelord :Event marketing; sports marketing; sponsring; event; marknadsföring; varumärke; idrottsevent; sportföretag;

  Sammanfattning : Idag finns det ett omfattande reklam- och mediebrus i samhället där marknadschefer försöker hitta den mest unika vägen för att få allmänheten att bli intresserade av just deras varumärke.Teorier visar att företag som medverkar i ett event genom kommunikationsmetoderna sponsring eller event marketing erhåller en ökad trovärdighet och stärker sitt varumärke. LÄS MER