Sökning: "Sportslig framgång"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Sportslig framgång.

 1. 1. Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Brands; brand identity; financial stability; community work; Varumärken; varumärkesidentitet; ekonomisk stabilitet; samhällsprojekt;

  Sammanfattning : Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. LÄS MER

 2. 2. Elitidrottens ekonomistyrning och dess institutionella logiker : En studie av fem elitidrottsföreningar i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ulrika Backman; Oskar Hjertström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att beskriva och förklara hur ideella elitidrottsföreningar med hjälp av ekonomistyrning hanterar institutionella logiker. Tre institutionella logiker har i denna studie identifierats påverka elitidrottsföreningar: (1) Finansiell stabilitet, (2) sportslig framgång och (3) ideella värden. LÄS MER

 3. 3. Puckar eller pengar? En fallstudie om när sport och ekonomi möts i budgetprocessen i en elitidrottsförening

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olla Berglund; Petter Andersson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sport; budget; budgetprocess; elitidrott; ekonomi; logiker; konflikter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Elitidrottsföreningar befinner sig i en komplex miljö där de måste tahänsyn till både sport och ekonomi vilket kan leda till att konflikter inom organisationenuppstår. Konflikterna synliggörs i budgetprocessen eftersom sporten vill använda resurser föratt nå sportsliga mål men föreningarna har även ekonomiska krav att ta hänsyn till. LÄS MER

 4. 4. Att nå sportslig framgång - Gemensamma framgångsfaktorer i svenska lagidrotter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Gullstrand; Johanna Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; SPLISS; Nätverk; Elitföreningar; Intervjuer;

  Sammanfattning : Författare: Emelie Gullstrand & Johanna Jönsson Handledare: Jyri Backman Nyckelord: Framgångsfaktorer, elitföreningar, SPLISS, nätverk och intervjuer Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns gemensamma framgångsfaktorer hos svenska lagidrottsföreningar som resultatmässigt tillhört de främsta på högsta nationella serienivå under 2010-talet. • Hur arbetar de framgångsrika elitföreningarna i lagidrotter för att uppnå sportslig framgång? • Vilka framgångsfaktorer anser elitföreningarna är viktiga för att uppnå sportslig framgång? • Finns det några gemensamma framgångsfaktorer för hur elitföreningarna arbetar för att nå sportslig framgång? Metod: Denna studie utgår från ett kvalitativt induktivt synsätt, där material samlats in och analyserats för att därefter besvara det syfte och frågeställningar som formulerats. LÄS MER

 5. 5. En studie om marknadsnoterade fotbollsklubbar : Balansgången mellan finansiell lönsamhet och sportslig framgång

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Nordh; Marcus Holmberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 1983 genomfördes den första marknadsnoteringen av en fotbollsklubb. Sedan dess har flera klubbar marknadsnoterats och även avnoterats. År 2018 finns det 23 marknadsnoterade fotbollsklubbar i Europa. LÄS MER