Sökning: "Sportslig framgång"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Sportslig framgång.

 1. 1. Att nå sportslig framgång - Gemensamma framgångsfaktorer i svenska lagidrotter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Gullstrand; Johanna Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; SPLISS; Nätverk; Elitföreningar; Intervjuer;

  Sammanfattning : Författare: Emelie Gullstrand & Johanna Jönsson Handledare: Jyri Backman Nyckelord: Framgångsfaktorer, elitföreningar, SPLISS, nätverk och intervjuer Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns gemensamma framgångsfaktorer hos svenska lagidrottsföreningar som resultatmässigt tillhört de främsta på högsta nationella serienivå under 2010-talet. • Hur arbetar de framgångsrika elitföreningarna i lagidrotter för att uppnå sportslig framgång? • Vilka framgångsfaktorer anser elitföreningarna är viktiga för att uppnå sportslig framgång? • Finns det några gemensamma framgångsfaktorer för hur elitföreningarna arbetar för att nå sportslig framgång? Metod: Denna studie utgår från ett kvalitativt induktivt synsätt, där material samlats in och analyserats för att därefter besvara det syfte och frågeställningar som formulerats. LÄS MER

 2. 2. En studie om marknadsnoterade fotbollsklubbar : Balansgången mellan finansiell lönsamhet och sportslig framgång

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Nordh; Marcus Holmberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 1983 genomfördes den första marknadsnoteringen av en fotbollsklubb. Sedan dess har flera klubbar marknadsnoterats och även avnoterats. År 2018 finns det 23 marknadsnoterade fotbollsklubbar i Europa. LÄS MER

 3. 3. Variabler bakom sportslig framgång

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Stockman; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; Regression; Linjärt samband; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har för avsikt att belysa faktorer bakom sportslig framgång. Till följd av det stora ekonomiska fokus inom idrotten är studiens syfte att istället hitta makroekonomiska faktorer som påverkar sportslig framgång. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan sportslig framgång och ekonomisk ställning för fotbollsklubbar i Allsvenskan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :August Theorin; Fredrik Bornebusch; [2018]
  Nyckelord :Sports success; Economic success; Net sales; Cash flow; Equity; Sports management; Allsvenskan; Football; Sportslig framgång; Ekonomisk framgång; Nettoomsättning; Kassaflöde; Eget kapital; Sports management; Allsvenskan; Fotboll;

  Sammanfattning : Bakgrund-Fotboll har gått från att vara en hobby till en professionell kommersialiserad industri därekonomi spelar en allt viktigare roll. En fotbollsklubb arbetar med flera dimensioner avframgång. Först och främst den sportsliga framgången som kan vara fotbollsklubbars tabellplacering eller antal titlar. LÄS MER

 5. 5. Full Fart Framåt, Håll Tätt Bakåt?! : En studie om ekonomi och sportsliga resultats inverkan på allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :John Hägerstrand; Filip Olsson; [2017]
  Nyckelord :Sport performance; financial performance; Allsvenskan; football; Sportslig framgång; ekonomi; fotboll; Allsvenskan;

  Sammanfattning : The economics of football during the last decades has gone through a dramatic transformation. The most considerable change for both European and Swedish football clubs, is the ongoing increase of total revenues. Despite increasing revenues, several clubs experience financial problems and difficulties. LÄS MER