Sökning: "Student text"

Visar resultat 1 - 5 av 1528 uppsatser innehållade orden Student text.

 1. 1. "Men han är väl snäll? Han är ju snäll tycker jag..." : En kvalitativ studie om framställandet av funktionsvariationen autism i en barnbok samt nio elevers uppfattningar kring bokens huvudkaraktär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Hernhag; [2022]
  Nyckelord :Functional variation; children s literature; autism; student perceptions; textual analysis; norm criticism; Funktionsvariation; barnlitteratur; autism; elevuppfattningar; textanalys; normkritik;

  Sammanfattning : Children’s literature that includes characters with functional variations is viewed as a tool to increase understanding in classrooms. However, this assumes that the characters are portrayed in a good light and present a positive image to pupils. LÄS MER

 2. 2. Media representation of the LGBTQ+ community in Poland : Framing of politicized issues as a representation of political parallelism in the Polish public service broadcaster TVP

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Natalia Joanna Bajor; [2022]
  Nyckelord :Minority representation; the LGBTQ community; framing analysis; political parallelism; media systems; CEE countries; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Master’s thesis analyzes the narratives that are used to portray the LGBTQ+ community and how they relate to the political parallelism of the Polish media system. The focus is on the online edition of TVP Info – the news channel of TVP, Poland’s public service broadcaster. LÄS MER

 3. 3. ”a text… that shares my wonder”: A Survey of Three Contemporary Examples of Creative Criticism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Sara Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :Literary criticism; Creative Criticism; Affect; Rita Felski; Anne Carson; Doireann Ní Ghríofa; Vivian Gornick; The hermeneutics of suspicion; Paranoid Reading; Eve Kosofsky Sedgwick; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In the last few decades, dissatisfaction with the prevailing critical paradigm ¬– what Eve Kosofsky Sedgwick as early as 1997 dubbed “paranoid” or “suspicious” reading – has grown significantly. This thesis is a survey of three recent works, The Albertine Workout (2014), Unfinished Business: Notes of A Chronic Re-Reader (2020), and A Ghost in the Throat (2020), that emerge from this discontent. LÄS MER

 4. 4. Vad ska vi göra med lyriken? : En granskning av uppgifter kopplade till lyrik i läroböcker för gymnasiekursen svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Upper secondary school; Swedish as a school subject; poetry; textbook analysis; pedagogy of literature; literary reception; Gymnasieskola; svenskämne; lyrik; läroboksanalys; litteraturpedagogik; litteraturreception;

  Sammanfattning : Trots att lyrik kan bidra med mycket till elevers utveckling visar såväl elever som lärare ofta en negativ eller osäker inställning till genren. Läromedel kan därför få ett stort inflytande över lyrikundervisningen. LÄS MER

 5. 5. The Sky is not the Limit : An Analysis of the Articulation of Japan’s Space Ambitions Since 2000

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Olivia Culot; [2022]
  Nyckelord :Japan; Space; Space ambition; Space Power; Space strategy; Japan’s space programme; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigated the ambitions of Japan in the space sector through the development of the country’s space programme. Drawing on content and discourse analysis of policy, law, strategy documents, the Japan Aerospace Exploration Agency website and documents about the ISS, this thesis explored how Japan has been articulating their space ambitions since 2000. LÄS MER